Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 294   projektov
3 nových

Technológia druhostupňového spracovania dreva - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47046
Posledná úprava
11.09.2017
Zobrazené
127 x
Autor:
peter33w
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Spoločenský a hospodársky význam výroby nábytku a finálnych výrobkov na báze dreva
spoločenský význam
- nábytok vo všeobecnosti priamo uspokojuje potreby človeka (sedací n. - priamo, skriňový n. - nepriamo)
- vytvára podmienky pre bývanie - bytový n., spoločenské potreby - nábytok verejných priestorov, pracovné činnosti - kancelársky, laboratórny n.
- nábytok je dominujúci prvok interiéru a podieľa sa na tvorbe mikroprostredia človeka
hospodársky význam
- výroba nábytku a finálnych výrobkov na báze dreva spôsobuje vyššie zhodnotenie drevnej suroviny, zvyšuje zamestnanosť nielen pri jeho výrobe, ale aj pri výrobe a dodávaní jednotlivých komponentov (veľkoplošných dosák, kovania, lepidiel, čalúnených materiálov)
- podieľa sa na tvorbe hrubého domáceho produktu - prispieva k rozvoju spoločnosti podieľa sa na odstraňovaní nezamestnanosti
nábytok prešiel historickým vývojom, je odrazom spoločenských a hospodárskych pomerov danej epochy ľudstva
v súčasnosti je charakteristickým znakom nábytku jeho schopnosť uspokojovať individuálne požiadavky užívateľov a vysoká úroveň techniky s automatizovanými riadiacimi systémami

Faktory determinujúce (podmieňujúce) výrobu nábytku:
ZDROJE
a, materiálové (drevo a drevné materiály, kovy, peny, čalúnické mat., nátery, plasty, sklo)
6 - 8% dreva sa dostane do nábytku, DTD - dovážame z Maďarska, Čiech - nie sme sebestační
MDF, OSB - u nás sa nevyrábajú
b, ľudské - SR lacná a kvalifikovaná pracovná sila, od r.1989 otvorené hranice, veľa technikov, málo manažérov, dnes naopak
c, energetické - výroba nábytku - energeticky nenáročné výrobné odvetvie
d, kapitálové - na Slovensku máme viac ako 100 obrábacích centier, nábytkárenský priemysel sa rozvíja
DOMÁCI ODBYT
závisí od 1, kúpyschopnosti obyvateľstva
2, výstavby bytov a rekonštrukcie bytov

nábytok kupujeme v dôsledku morálneho opotrebovania (nie fyzického), r.1989.....33 000 bytov (sa stavalo v SR), r.1994.......4 500 bytov,dnes.........14 000 bytov
množstvo sa znižuje, plocha nie (stavia sa veľa domov), výmerou sú čísla neporovnateľné
EXPORT
do r.1989 50% produkcie - export - väčšinou ZSSR
dnes sa už vyváža len do západných krajín (Nemecko), za veľmi nízke ceny
IMPORT
2 pohľady:
negatívny faktor - vytláča domácich výrobcov - silný import z Poľska, Čiech
pozitívny faktor - zvyšuje konkurencieschopnosť, ženie domácich výrobcov zvýšiť kvalitu z pohľadu zákazníka - pozitívny faktor - širší výber

Kľúčové slová:

masívnych dielcov

plošných dielcov

výroba nábytku

dekoračné materiály

čalúnené výrobky

konštrukčné hľadisko

čalúnenieObsah:
 • 1. Spoločenský a hospodársky význam výroby nábytku a finálnych výrobkov na báze dreva
  2. Charakteristika výroby nábytku
  3. Základný model výroby nábytku
  4. 1°P premeny výroby masívnych dielcov - všeobecná charakteristika
  5. 1°P premeny výroby plošných dielcov - všeobecná charakteristika
  6. 2°P premeny výroby masívnych dielcov - všeobecná charakteristika
  7. 2°P premeny výroby plošných dielcov - všeobecná charakteristika
  8. 3°P premeny výroby masívnych a plošných dielcov - všeobecná charakteristika
  9. Dekoračné materiály pre plošné nábytkové dielce
  10. Delenie reziva na prírezy - charakteristika z technicko-ekonomického hľadiska
  11. Delenie plošných konštrukčných materiálov na prírezy - charakteristika z technicko-ekonomického hľadiska
  12. Zosadzovanie - účel, princíp, strojnotechnologické zariadenie
  13. Tvarové a konštrukčné opracovanie plošných nábytkových dielcov -postup, STZ
  14. Tvarovanie masívnych dielcov rezaním (pílenie, frézovanie, okružovanie, sústruženie)
  15. Tvarovanie lamelovaním - princípy, technológie a STZ
  16. Tvarovanie dielcov ohýbaním - princípy, technológie, STZ
  17. Kalibrovanie plošných prírezov - účel, princíp, STZ
  18. Dyhovanie v jednoetážovom a viacetážovom lise - porovnanie, štruktúra a kvantifikácia parametrov procesu dyhovania
  19. Lepidlá používané pri výrobe nábytku a stavebnostolárskych výrobkov
  20. Kašírovanie a dyhovanie - technicko - technologické porovnanie
  21. Lepenie dekoračných materiálov na bočné plochy, strojno-technologické zariadenia
  22. Technológia Soft a Postformingu
  23. Brúsenie masívnych dielcov - účel, postup, STZ
  24. Brúsenie dyhovaných nábytkových dielcov - účel, postup, STZ
  25. Farebná úprava dreva (požiadavky na moridlá), hodnotenie moridiel (práškových, v roztoku)
  26. Moridlá (rozdelenie a charakteristika), farbivá, pigmenty, vlastnosti farebne upravených plôch
  27. Príprava povrchu pred povrchovou úpravou (brúsenie, tmelenie)
  28. Klasifikácia povrchových úprav, hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností suchých náterov
  29. Povrchová úprava nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov, podláh, hračiek a hudobných nástrojov (rozdelenie nábytkových plôch, charakteristika, materiály), trendy vo vývoji NL (materiály, technológia)
  30. Základné technologické členenie výroby rámov
  31. Technologický postup výroby nohy stoličky (na zvolenom príklade)
  32. Technologický postup výroby police z laminovanej DTD (na zvolenom príklade)
  33. Technologický postup výroby dyhovaných dvierok (na zvolenom príklade)
  34. Charakteristika montáže z technicko-technologických a organizačných hľadísk
  35. Montáž - mechanické spojovanie, použité spojovacie prvky a charakteristika technologických postupov
  36. Spôsob montáže a miesto jej realizácie
  37. Montáž - spojovanie lepením, používané lepidlá a charakteristika technologických postupov
  38. Požiadavky na obaly
  39. Balenie do zmršťovacích fólií - princíp, porovnania s ostatnými spôsobmi balenia
  40. Balenie do kartónov a textílií
  41. Typologické a technologické členenie čalúnených výrobkov
  42. Charakteristika materiálov používaných v čalúnnickej výrobe
  43. Komfort ako základná požiadavka čalúnenia
  44. Klasické čal. technológie - podstata, princípy, najdôležitejšie operácie
  45. Súčasné čal. technológie - podstata, princípy, najdôležitejšie operácie
  46. Rozdelenie stavebno-stolárskych výrobkov. Všeobecné funkčné požiadavky na stavebno-stolárske výrobky. Hlavné aspekty ovplyvňujúce technológiu výroby.
  47. Rozdelenie okien z konštrukčného hľadiska, popis konštrukcie jednoduchého dreveného okna, rámcový technologický postup jeho výroby a významné technologické podmienky a faktory
  48. Rozdelenie dverí z konštrukčného hľadiska, popis konštrukcie rámových dverí, rámcový technologický postup ich výroby a významné technologické podmienky a faktory