Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Sociálna práca v teréne

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21958
Posledná úprava
02.04.2009
Zobrazené
5 265 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Terénna sociálna práca
1 Terénna SP a jej špecifiká z pohľadu sociálneho pracovníka
(základné princípy, ciele terénnej SP, cieľové skupiny terénnej SP)
2 Postavenie a úloha terénneho soc. pracovníka v sociálne znevýhodnených skupinách(bývanie, finančné prostriedky, zamestnanosť, vzdelanosť, sociálnopatologické javy)
3 Etapy práce s klientom v terénnej sociálnej práci (prvý kontakt, zisťovanie, overovanie, vyhodnocovanie, kontrakt, dohoda, sociálna intervencia-riešenie problému, ukončenie práce s klientom)
4 Typológia klientov terénnej SP (sociálny klient, typológia klientov)
5 Metódy,nástroje práce terénneho sociálneho pracovníka (informovanie, distribúcia, sprevádzanie, vyjednávanie, zastúpenie, opatrovanie)
6 Partneri v terénnej sociálnej práci
7 Zásady etiky v terénnej sociálnej práci
8 Administratívne aspekty terénnej sociálnej práce
9 Legislatívny rámec sociálneho zabezpečenia
10 Štandardy terénnej sociálnej práce v obci s osobitným zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami
11 Proces vzdelávania TSP a jeho realizácia v podmienkach SR

Kľúčové slová:

sociálna práca v teréne

študijný materiál

typológia klientov