Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
10 nových

Kriminalistika

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
174 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12428
Posledná úprava
16.01.2009
Zobrazené
15 219 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem - kriminalistika je samostatná veda, ktorá skúma zákonitosti vzniku, priebehu a prejavov kriminalistických udalostí, zákonitostí procesu ich poznávania a na vedeckom základe rozpracováva kriminalistické metódy odhaľovania, procesného objasňovania a predchádzania, ako aj metodiku ich aplikácie v procese kriminalistického objasňovania a prevencie.

Obsah
1. Kriminalistika, pojem, systém a metódy. Dejiny kriminalistiky. Spoločenská funkcia. Súčastné postavenie a význam. Inštitúcie kriminalistiky. kriminalistické skúmanie – znalecké skúmanie
2. Kriminalistické stopy. Teória odrazu. Druhy, rozdelenie a vznik kriminalistických stôp. Identifikačná hodnota kriminalistických stôp.
3. Kriminalistické metódy a ich rozdelenie. Vznik a vývoj kriminalistických metód. Požiadavky na kriminalistické metódy.
4. Kriminalistická daktyloskopia. Vyhľadávanie, zaisťovanie a skúmanie daktyloskopických stôp. Skúmanie a identifikačná hodnota obrazcov papilárnych línií. Daktyloskopické zbierky a registračné systémy.
5. Kriminalistická trasológia. Pojem a obsah. Vyhľadávanie a zaisťovanie trasologických stôp. Metódy a identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
6. Kriminalistická mechanoskópia. Obsah a vedecký základ. Objekty skúmania, zaisťovanie mechanoskopických a porovnávacích stôp. Metódy skúmania. Identifikačná hodnota výsledkov kriminalistických mechanoskopických skúmaní.
7. Kriminalistické skúmanie biologických stôp, zásady, metódy a postupy. Metóda analýzy DNA.
8. Kriminalistická balistika. Obsah a význam skúmania, identifikačná hodnota výsledkov. Skúmanie ručnej palnej zbrane. Zaisťovanie stôp a porovnávacích materiálov.
9. Kriminalistická pyrotechnika pojem a obsah. Skúmanie a delaborácia výbušných systémov. Postup na mieste nálezu výbušného systému. Zaisťovanie stôp povýbuchových splodín a ich skúmanie.
10. Skúmanie ručného písma. Individuálnosť grafickej stránky ručného písma a odôvodňovanie možností jeho skúmania. Zaisťovanie stôp a porovnávacích materiálov. Skúšky a ukážky písma a ich rozsah. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania
11. Skúmanie strojového písma. Individuálnosť strojového písma a jej odôvodnenie. Zaisťovanie sporných a porovnávacích materiálov. Skúšky písma písacieho stroja. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
12. Kriminalistická fonoskopia. Pojem a obsah. Zaisťovanie sporných a porovnávacích materiálov. Ukážky hlasu a skúšky reči. Metódy skúmania a identifikačná hodnota ich výsledkov.
13. Kriminalistické skúmanie listín a dokumentov. Druhy listín a dokumentov. Odôvodnenie individuálnosti originálu. Ochrana listín. Technická ochrana listín a jej prvky. Zásady zaisťovania. Metódy skúmania a identifikačná hodnota ich výsledkov.
14. Kriminalistická odorológia. Pojem a obsah. Odôvodnenie individuálnosti pachu osoby. Zaisťovanie pachových stôp a porovnávacích materiálov. Skúmanie pachových stôp, metódy a identifikačná hodnota pachových stôp.
15. Kriminalistická chémia. Pojem a obsah. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania. Metódy kriminalistickej chémie. Zaisťovanie stôp a porovnávacích materiálov.
16. Kriminalistická fotografia. Dokumentačná hodnota, kriminalistickej fotografie. Rozdelenie a význam kriminalistickej fotografie
17. Kriminalistická antropológia. Pojem a obsah. Zaisťovanie stôp. Skúmanie kostí, kostrových nálezov a neznámych mŕtvol. Skúmanie vlasov a chlpov.
18. Skúmanie portrétu osoby. Druhy portrétov osôb a spôsoby ich vyhotovenia. Opis osoby, opis úradný a laický. Metóda superprojekcie lebky a fotografie a jej význam. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
19. Mikrostopy. Skúmanie zásady zisťovania. Význam mikrostôp.
20. Kriminalistická dokumentácia. Klasifikácia metód, spôsobov a foriem kriminalistickej dokumentácie, význam a možnosti využitia jednotlivých druhov v kriminalistickej praxi.

body 21. - 26. nie su v dokumente

27. Výsluch. Príprava a vykonanie výsluchu. Druhy výsluch a ich význam.
28. Kriminalistická obhliadka. Klasifikácia druhov obhliadky, ich kriminalistická podstata a význam. Zvláštnosti prípravy, vykonania a dokumentácie priebehu a výsledkov.
29. Kriminalistickej verzie. Kriminalistická podstata procesu tvorby verzií. Význam kriminalistických verzií.Kľúčové slová:

kriminalistika

stopy

výsluch

mikroskop

antropológia

identifikácia

opis osoby

hodnota

výsledky

odorlógia

fonoskopia

zaistenie stôp