Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Hydromechanika a termomechanika - riešené testové skupiny

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46495
Posledná úprava
29.02.2016
Zobrazené
203 x
Autor:
peter33w
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
SKUPINA A

1. Merná hmotnosť
Hustota - merná hmotnosť Meranie hustoty tuhých látok- hydrostatickou metódou. Pri teoretických aj praktických prácach je potrebné charakterizovať používaný plast hmotnosťou materiálu, ktorý sa nachádza v objemovej jednotke. Túto vlastnosť môžeme vyjadriť týmito názvami: hustota (merná hmotnosť) a objemová hmotnosť. Hustota - znamená hmotnosť (m) materiálu bez dutín a vtrúsenín, vyjadrenú v kg, ktorý sa nachádza v objeme 1 m 3 .

2. Stlačiteľnosť kvapalín , šírenie vzruchu v plynoch

Plyny sú látky, ktoré sa vyznačujú značnou stlačiteľnosťou, resp. rozpínavosťou. Vypĺňajú celý priestor nádoby, v ktorej sa nachádzajú. Nemajú pritom tvarovú stálosť a tvarovú pružnosť - prispôsobujú sa tvaru nádoby. Plyny zaraďujeme medzi tekutiny, pričom pojem tekutina je širší - zahŕňa okrem plynov aj kvapaliny. Obidve tieto podskupiny tekutín sa vyznačujú tekutosťou - veď s tým súvisí aj ich názov. Z hydromechanického hľadiska mnohé zákonitosti platné pre kvapaliny zostávajú v platnosti aj pri plynoch.

Kľúčové slová:

hydromechanika

termomechanika

merná hmotnosť

rozťažnosť kvapalín

turbulentné prúdenieObsah:
 • SKUPINA A
  1. Merná hmotnosť
  2. Stlačiteľnosť kvapalín , šírenie vzruchu v plynoch
  3. Tepelná rozťažnosť kvapalín
  4. Bernuliho rovnica
  5. Miestne strety
  SKUPINA B
  1. Merný objem
  2. Stlačiteľnosť plynov , šírenie zvuku v kvapalinách
  3. Hydrostatický paradox
  4. Rovnica kontinuity pre prúdovú trubicu
  5. Laminárne prúdenie , turbulentné prudenie