Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Energetické hospodárstvo

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38803
Posledná úprava
28.11.2011
Zobrazené
1 029 x
Autor:
lucky2221
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na testovú a ústnu časť skúšky z predmetu Energetické hospodárstvo.

testova časť na skúšku.doc
Elementárne chemické zloženie horľaviny paliva- horľavina je tá časť paliva, ktorej oxidáciou sa uvoľňuje teplo. Hrľavinu tvoria prvky: h = C+H+S+N+O = 1 ( kg.kg-1) podľa skutočnosti ako jednotlivé prvky horľaviny chem. reagujú : exotermicky, neutrálne či endotermicky sa prvky horľaviny členia na : aktívne prvky – uhlík,vodík a síra, pri oxidácii ktorých vzniká teplo a pasívne prvky – kyslík, a dusík ktoré pri chemickej reakcii neuvolnujú teplo
Palivo
Termodynamicka definícia paliva-z hľadiska chemickej termodynamiky palivom nazývame každú látku,ktorá exotermicky reaguje s oxidačným činidlom za vzniku nových, stabilnejších foriem zlúčenín, pričom sa uvolnuje energia
Paliva v zmysle požiadaviek energetiky- sú pôvodné alebo zušlachtele látky prírodného alebo umelého pôvodu, z ktorých sa spalovaním- oxidáciou pri určitej teplote uvolnuje znacné mnozstvo tepla a toto je návazné ekonomicky efektívne využitelné.
Paliva v zmysle enviromentalnej legislativy- su latky, ktoré sa smu spalovat v zariadeniach na spaľovanie palív. Do uvedenej skupiny patria fosilné palivá a palivá z nich vyrobené, ako i palivá rastlinného pôvodu...

ústna časť na skúšku.doc
1, Palivo – základné energetické vlastnosti palív
Termodynamicka definícia paliva-z hľadiska chemickej termodynamiky palivom nazývame každú látku,ktorá exotermicky reaguje s oxidačným činidlom za vzniku nových, stabilnejších foriem zlúčenín, pričom sa uvolnuje energia
Paliva v zmysle požiadaviek energetiky- sú pôvodné alebo zušlachtele látky prírodného alebo umelého pôvodu, z ktorých sa spalovaním- oxidáciou pri určitej teplote uvolnuje znacné mnozstvo tepla a toto je návazné ekonomicky efektívne využitelné.
Paliva v zmysle enviromentalnej legislativy- su latky, ktoré sa smu spalovat v zariadeniach na spaľovanie palív. Do uvedenej skupiny patria fosilné palivá a palivá z nich vyrobené, ako i palivá rastlinného pôvodu...

Kľúčové slová:

palivo

spalné teplo

vlhkosť paliva

výmenníky teplaObsah:
 • 1, Palivo – základné energetické vlastnosti palív
  2, Spalné teplo a výhrevnosť fytomasy
  3, Stachiometria horenia dreva pri λ = 1
  4, Vplýv prebytku spaľovacieho vzduchu na procesy horenia fytomasy a tepelné straty kotla
  5, Chemická skladba spalín zo spaľovacieho dreva, produkcia spalín
  6, Emisné limity pre tepelné generátory spaľujúce drevnú hmotu
  7, tepelné generátory, popis konštrukcie, rozdelenie
  8, tepelné generátory- regulácia
  9, kúreniská na spalovanie drevnej hmoty
  ...

Zdroje:
 • Prednášky
 • Cvičenia