Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Aplikovaná sociálna politika

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
170 x
Veľkosť
10,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37139
Posledná úprava
28.03.2011
Zobrazené
3 440 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálna politika - je súhrn štatných opatrení, ktoré majú za úlohu zlepsit' životné podmienky obyvateľstva v ramci daných hospodárskych a politickych možností. Širšie poňatie ako konkrétna činnost' štátu, ktorou sa ovplyvňuje sociálna realita danej spoločnosti.

Kľúčové slová:

sociálna politika

sociálna ochrana

sociálne zabezpečenie

sociálne poistenie

ekonomický poriadok

kultúrny poriadok

svetová sociálna politika

európsky sociálny model

subjekty sociálnej politikyObsah:
 • 1. Pojem a podstata sociálnej politiky. Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie
  2. Svetový sociálny, politicky, ekonomicky a kultúrny poriadok
  3. Svetová sociálna politika, európsky sociálny model, národna a regionálna sociálna sféra
  4. Subjekty sociálnej politiky
  5. Nastroje sociálnej politiky
  6. OSN a MOP a ich postavenie v SP a v socialnej politike.
  7. Rada Európy a jej zakladne dokumenty v socialnej politike
  8. Europska únia a podstata jej sociálnej politiky
  9. Zakladne princfpy a hodnoty socialnej politiky
  10. Participácia a účasť na sociálnej správe
  11. Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy
  12. Sociálne partnerstvo, nový svetový sociálny poriadok
  13. Medzinárodne sociálne právo a medzinárodna sociálna politika.
  14. Európske sociálne právo a európsky sociálny model
  15. Trendy vo svetovej a európskej sociálnej politike.
  16. Globalizácia a europeizácia a ich sociálne aspekty
  17. Definujte subsidiaritu a jej uplatnenie v sociálnej politike
  18. Sociálna kohezia, ekonomická kohezia, ekologická kohezia a regionálna kohezia
  19. Sociálna inklúzia a exklúzia
  20. Flexibilita a flexikurita ako nove hodnoty eur6pskej socialnej politiky
  21. Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva občanov
  22. Stratégie a metódy soc. reforiem. Sociálne reformy v postkomunistickej Európe
  23. Slovenska sociálna reforma a transformácia sociálnej sféry SA
  24. Vymenujte aktuálne sociálne politické rozhodnutia v sociálnej politike SA.
  25. Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky
  26. Sociálna politika a sociálna práca, pojmy a ich praktické rozdiely
  27. Sociálne zabezpečenie, pojem a systém
  28. Charakterizujte pojmy životné minimum, hmotná núdza a minimálna mzda