Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Aplikovaná sociálna politika - vypracované otázky použiteľné aj na štátnice

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46337
Posledná úprava
28.12.2015
Zobrazené
1 473 x
Autor:
mira1983
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Aplikovaná sociálna politika - 28 otázok, možno použiť ako štátnicové materiály.

Kľúčové slová:

sociálna politika

sociálne zabezpečenie

financovanie

zdroje finacovania sociálnej politikyObsah:
 • 1. Pojem a podstata sociálnej politiky. Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie
  2. Svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok
  3. Svetová sociálna politika, európsky sociálny model, národná a regionálna sociálna sféra
  4.Subjekty sociálnej politiky
  5. Nástroje sociálnej politiky
  6. Organizácia Spojených národov a Medzinárodná organizácia práce a ich postavenie v sociálnej práci a v sociálnej politike
  7. Rada Európy a jej základné dokumenty v sociálnej politike
  8. Európska únia a podstata jej sociálnej politiky
  9. Základné princípy a hodnoty sociálnej politiky
  10. Participácia a účasť na sociálnej správe
  11. Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy
  12. Sociálne partnerstvo, nový svetový sociálny poriadok
  13. Medzinárodné sociálne právo a medzinárodná sociálna politika
  14. Európske sociálne právo a európsky sociálny model
  15. Trendy vo svetovej a v európskej sociálnej politike
  16. Globalizácia a europeizácia a ich sociálne aspekty
  17. Definujte subsidiaritu a jej uplatnenie v sociálnej politike
  18. Sociálna kohézia, ekonomická kohézia, ekologická kohézia a regionálna kohézia
  19. Sociálna inklúzia a exklúzia
  20. Flexibilita a flexikurita ako nové hodnoty európskej sociálnej politiky
  21. Ľudské práva, sociálne práva a ekonomické práva občanov
  22. Stratégie a metódy sociálnych reforiem. Sociálne reformy v postkomunistickej Európe
  23. Slovenská sociálna reforma a transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky
  24. Vymenujte aktuálne sociálne politické rozhodnutia v sociálnej politike Slovenskej republiky
  25. Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky
  26. Sociálna politika a sociálna práca, pojmy a ich praktické rozdiely
  27. Sociálne zabezpečenie, pojem a systém
  28. Charakterizujte pojmy životné minimum, hmotná núdza a minimálna mzda