Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Medzinárodný obchod - na skúšku

«»
Prípona
.pdf
Typ
testy
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46171
Posledná úprava
28.09.2015
Zobrazené
650 x
Autor:
flora.petruszova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované skúškové otázky medzinárodného obchodu, vhodné na ústne ale aj na písomné preskúšanie.

1. Popíšte teóriu absolútnych a komparatívnych nákladov. (10)
Klasické teórie
Teória absolútnych nákladov (Adam Smith)
Zdrojom bohatstva krajiny je práca a nie obchod. Je nevyhnutná voľná, čo najväčšia konkurencia vo vnútri ekonomiky aj na medzinárodných trhoch.
Dôležitý je voľný obchod ako zásada medzinárodnej trhovej ekonomiky. Kritizoval všetky zásahy štátu, ktoré prekážajú výhodám medzinárodnej špecializácie.
Tri kľúčové myšlienky:
1. prirodzené výhody, ktoré má pri výrobe určitého tovaru jedna krajina nad druhou, sú niekedy také veľké, že konkurovať takým krajinám nie je možné
2. ak nás iná krajina môže zásobiť tovarom lacnejším, ako si ho mi dokážeme vyrobiť, je lepšie si ho kúpiť za určitú časť produktu našej práce
3. jediná miera, podľa ktorej môžeme porovnávať hodnoty rôzneho tovaru je práca

Kľúčové slová:

medzinárodný obchod

samoregulovanie

reexport

náklady

rozvinuté krajiny

investícieObsah:
 • 1. Popíšte teóriu absolútnych a komparatívnych nákladov.
  2. Definujte pojem priame zahraničné investície. Uveďte rozdiely medzi PZI a portfóliovými investíciami.
  3. Podmienky zaradenia krajín do skupiny najmenej rozvinutých krajín (LDCc).
  4. Vymenujte hlavných obchodných partnerov SR v oblasti exportu.
  5. Vysvetlite priamy a nepriamy reexport (nakreslite schému).
  6. Vymenujte formy protekcionistického cla.
  7. Charakterizujte Bretton-woodský menový systém.
  8. Spotová cena zlata je v súčasnosti približne:
  9. Z nasledovných krajín dosahuje najväčšiu otvorenosť ekonomiky:
  10. Stručne popíšte históriu vývoja EÚ a vymenujte súčasných členov eurozóny?
  11. Vysvetlite schopnosť transformácie v prípade Kindlebergerovho teoretického prístupu a pojem imitačná medzera?
  12. Popíšte ropné šoky (1. až 3.) a uveďte ich vplyv na svetové hospodárstvo.
  13. Uveďte postupné kroky internacionalizácie výrobných firiem?
  14. Vymenujte minimálne 5 charakteristických čŕt rozvojových krajín?
  15. Vymenujte funkcie medzinárodného obchodu a stručne ich popíšte.
  ...
  ...
  ...
  26. Vysvetlite Dunningovu eklektickú teóriu priamych zahraničných investícií.
  27. Vymenujte netarifné prekážky používané v zahranično-obchodnej politike.
  28. Vysvetlite začarovaný kruh chudoby.
  29. Vysvetlite doložku najvyšších výhod a uveďte výnimky z jej fungovania.
  30. Vysvetlite, čo predstavuje miera otvorenosti pre slovenskú ekonomiku.
  31. Posilňujúci kurz amerického dolára voči euru:
  32. Do MERCOSURu nepatrí:
  33. Uveďte megatrendy pôsobiace na svetové hospodárstvo a každý z nich stručne charakterizujte.
  34. Objasnite jednotlivé formy regionálnej integrácie a uveďte príklady ilustrujúce príslušnú formu.
  35. Príčiny a dôsledky 1. Ropného šoku.
  36. Ktoré sú hlavné dôvody, pre ktoré sa firmy zapájajú do medzinárodného obchodu?
  37. Aké je členenie PZI z funkčného hľadiska - každé z členení vysvetlite.
  38. Vysvetlite teórie medzinárodného obchodu - merkantilizmus a teóriu samoregulovania obchodnej bilancie.
  39. Posilňujúci kurz amerického dolára voči ruskému rubľu:
  40. Do EÚ 27 patrí: