Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových

Fyzikálna chémia

«»
Prípona
.docx
Typ
testy
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41527
Posledná úprava
10.02.2013
Zobrazené
398 x
Autor:
matus.jablko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky z fyzikálnej chémie

1. Sústava
- je časť sveta (rozumieme teleso alebo skupinu telies, ktoré na seba navzájom pôsobia), ktorá je oddelená od zvyšku sveta celkom určitými hraničnými plochami
- tá časť sveta, ktorá je zvonku sústavy sa nazýva okolie
- pôsobenie sústavy s okolím je spojené s prenosom energie a látky
- sústava môže byť izolovaná (neprebieha ani látková výmena, ani výmena energie), otvorená (možná výmena látky aj energie) a uzavretá (výmena len energie)
- sústava, ktorá nevymieňa s okolím látku ani teplo, ale môže vymieňať prácu, je tepelne izolovaná - deje prebiehajúce v tejto látke sa nazývajú adiabatické
homogénna sústava - sústava, ktorá má vo všetkých svojich častiach rovnaké vlastnosti
heterogénna sústava - sústava, ktorá sa skladá z niekoľkých homogénnych častí, tzv. fáz
stav sústavy - popis/meranie fyzikálnych veličín sústavy
makroskopický stav sústavy - je charakterizovaný stavovými veličinami tlak, objem a teplota, ktoré sú medzi sebou viazané stavovou rovnicou
mikroskopický stav sústavy - je stav sústavy popísaný troma súradnicami polohy a troma súradnicami rýchlosti každej molekuly
...

2. Gibbsov zákon fáz: v = z - f + 2
v - počet stupňov voľnosti
z - počet zložiek, počet nezávislých zložiek
f - počet fáz
v - počet stupňov voľnosti je najmenší počet veličín, ktorý jednoznačne definuje termodynamický (makroskopický) stav sústavy
z - je počet zložiek
a) u sústav, v ktorých zložky medzi sebou nereagujú sú to všetky prvky a zlúčeniny, ktoré sú v sústave
b) v chemických reakčných sústavách je celkový počet zložiek zmenšený o počet chemických reakcií medzi prítomnými zložkami
f - počet fáz z koľkých homogénnych častí sa sústava skladá
...

Kľúčové slová:

fyzikálna chémia

skúškaObsah:
 • 1. Sústava
  2. Gibbsov zákon fáz
  3. Prvá veta termodynamická
  4. Prvá veta termodynamická -
  5. Tepelná kapacita
  6. Termochémia
  7. Thomsonova formulácia druhého zákona termodynamiky
  8. Entropia ako kritérium nevratnosti
  9. Zmena entropie pri fázových premenách
  10. Pre každý samovoľný iverzibilný proces je...
  11. Sústava pri konštantnej teplote a tlaku sa bude samovoľne meniť v smere, v ktorom sa znižuje Gibbsova voľná energia. Preto smerujú reakcie do rovnováhy. V rovnováhe má daná reakčná sústava najnižšiu možnú hodnotu Gibbsovej voľnej energie.
  12. Le Chatelierov princíp
  13. Závislosť Gibbsovej energie od teploty vyjadruje vzťah
  14. Termodynamika jednozložkových sústav
  15. Fázový diagram vody
  16. Roztoky sú homogénne zmesi dvoch alebo viacerých zložiek, jednou z ich charakteristických vlastností je premenlivé zloženie
  17. Fázová rovnováha dvojzložkovej sústavy
  18. Kinetika homogénnych reakcií
  19. Aktivovaný komplex
  20. Väčšina heterogénnych reakcií sa uskutočňuje v niekoľkých stupňoch
  21. Arrhenius odhalil, že rýchlosť reakcie alebo presnejšie rýchlostná konštanta reakcie je exponenciálnou funkciou teploty. Tento empirický vzťah píšeme v tvare Arrheniovej rovnice
  22. Nernstova rovnica