Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Audit 2 - študijný materiál

«»
Prípona
.rar
Typ
testy
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45932
Posledná úprava
08.06.2015
Zobrazené
1 213 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom IAASB je vypracovať súbor medzinárodných štandardov, ktoré sa budú akceptovať po celom svete.

Usmerneniami IAASB sa riadia zákazky na audit, preverenie, iné uisťovacie a súvisiace služby vykonávané v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Záväznosť medzinárodných štandardov:
• medzinárodné audítorské štandardy (ISA) treba uplatňovať pri audite historických finančných informácií
• medzinárodné štandardy pre zákazky na preverenie (ISRE) treba uplatňovať pri preverení historických finančných informácií
• medzinárodné štandardy pre zákazky poskytujúce uistenie (ISAE) treba uplatňovať pri zákazkách na uisťovacie služby iné než audit alebo preverenie historických finančných informácií
• medzinárodné štandardy pre súvisiace služby (ISRS) treba uplatňovať pri zákazkách na zostavenie, zákazkách na uplatnenie dohodnutých postupov na informácie a zákazkách na iné súvisiace služby podľa IAASB

ISA, ISRE, ISAE a ISRS sa súhrnne označujú ako Štandardy IAASB pre zákazky.

Medzinárodné štandardy na kontrolu kvality (ISQC) treba uplatňovať na všetky služby, na ktoré sa vzťahujú Štandardy IAASB pre zákazky.

Kľúčové slová:

audit 2

ISA 200 - ISA 700

auditorské štandardy

dostatočnosť

verná prezentácia

komunikáciaObsah:
 • TEST (RÁMEC, ISA 2OO, ISA 210)
  1. Obsah Medzinárodného rámca pre zákazky na uisťovacie služby:
  a. Úvod
  b. Definícia a cieľ zákazky na uisťovacie služby
  c. Rozsah rámca
  d. Prijatie zákazky (v teste bola akceptácia zákazky)
  e. Prvky zákazky na uisťovacie služby
  f. Nenáležité používanie mena odborníka
  2. Uvedený Rámec definuje a opisuje prvky a ciele zákazky na uisťovacie služby a identifikuje zákazky, pre ktoré platia:
  a. ISA
  b. ISRE
  c. ISAE
  3. Rámec poskytuje súbor informácií pre:
  a. účtovných odborníkov poskytujúcich služby („odborníkov“) pri vykonávaní uisťovacích služieb. Účtovní odborníci vo verejnom sektore používajú časť Použitie vo verejnom sektore na konci Rámca. Účtovným odborníkom, ktorí neposkytujú služby ani nepracujú vo verejnom sektore, sa odporúča, aby brali tento Rámec do úvahy pri vykonávaní uisťovacích služieb
  b. ostatné osoby, ktoré sa zúčastňujú zákaziek na uisťovacie služby, vrátane predpokladaných používateľov správy o uistení a zodpovednej strany
  c. Radu pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby

Zdroje:
 • Kareš, L. Auditorstvo praktikum 2