Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Výrobné technológie - ťahák na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
124 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2105
Posledná úprava
23.09.2016
Zobrazené
2 338 x
Autor:
wladqe
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. DRUHY TEPELNÉHO SPRACOVANIA A PRIEBEH TEPLÔT V ZÁVISLOSTI NA ČASE

Tepelné spracovanie spočíva v pomalom ohreve na určenú teplotu (do dobehnutia zmien v materiáli) a následnom ochladení. Podľa intenzity a spôsobu chladenia rozoznávame rozličné typy tepelného spracovania.
Diagram zmeny teploty s časom pri tepelnom spracovaní kovov. 1- ohrev, 2- výdrž, 3- doba výdrže,4- ochladzovanie. Dôležité pre režim tepelného spracovania je poznať dve kritické teploty Ac1 a Ac2. Medzi nimi je interval v ktorom prebieha fázová zmena. Žíhanie: difúzné, úplne žíhanie, izotermické, rekryštalizačné, na odstránenie vnútorných napätí Kalenie spočíva v prudkom ochladení ohriatej súčiastky. Prudkým ochladením sa vytvárajú nové zárodky zŕn, vzniká jemná martenzitická štruktúra s vysokou tvrdosťou. Popúšťaním sa odstráni zvyškový austenit, ktorý zostal po zakalení. Úplný rozpad zvyškového austenitu možno dosiahnuť nízkoteplotným tepelným spracovaním.
Cementovanie je proces nasycovania povrchu súčiastok uhlíkom. Používa sa k tomu tuhé, kvapalné alebo plynné médium. Cementovaním sa výrazne zvýši tvrdosť povrchovej vrstvy, pričom jadro ostáva huževnaté.
Kyanidovanie
Difúzne chrómovanie je nasycovanie povrchu chrómom. Dosahuje sa pritom veľmi dobrá odolnosť povrchu pri korózii. Nitridovanie je nasycovanie povrchu dusikom, čoho výsledkom je vznik tvrdých nitridov. Používa sa tam, kde je povrch mechanicky a tribologicky namáhaný .

Kľúčové slová:

výrobné technológie

spájkovanie

sústruženie

brúsenie

rotačné kovanie

druhy fréz

čistenie odliatkov

zváranieObsah:
 • 1. Druhy tepelného spracovania a priebeh teplôt v závislosti na čase
  2. Spájkovanie, druhy spájok, tepoty spájkovania
  3. Definujte technológie, ktoré menia tvar polovýrobku
  4. Princíp hobľovania a obrážania - rezné podmienky
  5. Metódy obrábania závitov
  6. Princíp foriem na liatie do piesku
  7. Typy brúsnych kotúčov
  8. Princíp odlievania metódou vtaviteľného modelu
  9. Definícia stlačenia tresky
  10. Druhy frézovacích strojov
  11. Znázornite štruktúru brúsneho kotúča
  12. Postup sústruženia závitov
  13. Podstata rezania kyslíkom
  14. Druhy delenia pílami, stroje, geometria nástrojov
  15. Podstata frézovania - rezné podmienky
  16. Naznačte druhy kovacích prác
  17. Druhy zvárania elektrickým oblúkom
  18. Definujte postup liatia do pieskových foriem
  19. Zahlbovanie, tvar nástroja
  20. Naznačte princíp strihania a tvar strižnej plochy,
  21. Opíšte princíp rotačného kovania
  22. Vymenujte a definujte súčasné princípy delenia polovýrobkov
  23. Odformovanie a čistenie odliatkov
  24. Charakterizujte vady pri brúsení
  25. Technológie výroby regulovaných reliefov na obrobkoch
  26. Vady odliatkov
  27. Charakterizujte technológie ktoré menia vlastnosti súčiastok
  28. Druhy kovacích lisov
  30. Technológie dokončovania ozubených kolies
  31. Metódy kontrola zvarov, typy zvarov
  32. Technológie brúsenia
  33. Typy meradiel na meranie súčiastok- presnosť
  34. Znázornite spôsoby orovnávania brúsnych kotúčov
  35. Uveďte využitie materiálu pri rozličných typoch polovýrobkov
  36. Geometria skrutkovitých vrtákov
  37. Definícia skupinovej technológie a príklad vzniku komplexnej súčiastky
  38. Charakterizujte technológie, ktoré menia kvalitu povrchu súčiastky
  39. Princíp vystrihovania, strižné plány
  40. Technológia a výsledky povrchového tepelného a chemicko-tepelného spracovania
  41. Definujte súčasné elektrofyzikálne metódy obrábania
  42. Podstata superfinišovania. tvar stôp na obrobenej ploche.
  43. Typy montáže (úplná, výberová, kompenzačná)- princípy
  44. Základné metódy obrábania ozubených kolies
  45. Druhy fréz
  46. Charakterizujte technológiu obrábania vodným prúdom
  47. Princíp preťahovania a pretlačovania, geometria nástrojov
  48. Zváranie v ochrannej atmosfére, druhy atmosfér, dôvod použitia ochrannej atmosféry
  49. Princípy tlakového a odstredivého liatia
  50. Definujte technológie ktoré menia rozmer polovýrobku
  51. Naznačte princíp valcovania závitov. - výhody
  52. Podstata zvárania plameňom, úprava dielcov pred zváraním
  53. Definujte účelové procesy výroby súčiastok
  54. Delenie polovýrobkov plastickou deformáciou