Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových

Výrobné stroje a zariadenia - ťahák na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
86 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2201
Posledná úprava
30.09.2016
Zobrazené
1 535 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod do problematiky výrobných strojov


Definícia stroja:Výrobný stroj je spravidla stacionárne zariadenie pre určitý tecgnolog. proces, kde na základe prívodu energie a využitia ďalších fyzikálnych, chemických či iných princípov je uvedená činná dvojica strojsúčiastka di relatívnych, riadených pohybov tak, že na konci výrobného cyklu dostaneme geometricky definovaný tvar hotového výrobku.
Výrob.stroje pre: liatie, tvárnenie, delenie, spájanie.
Liatie-odlievanie, prášk.metalurgia.
Tvárnenie-lisovanie,kovanie,valcovanie,ťahanie,ohýbanie.
Delenie-oddeľovanie (strihanie,rezanie),trieskové obrábanie(s geometr.definovanou reznou hranou-s priamočiarym hlav.rezným pohonom-hobľovanie,obrážanie,preťahovanie,-s kruh.hlav.rezným pohybom-sústruženie,frézovani
Spájanie-zváranie,spájkovanie,nitovanie,lepenie.Ďalšími rozliš. kritériami výr.strojov môžu byť:veľkosť,presnosť,konštr.koncepcia a kinematika,stupeň pružnosti a automatizácie,riadenie a integrácia do automat.výrob.sústav.

Kľúčové slová:

výrobné stroje

zariadenia

nitovanie

lepenie kovov

hydraulické lisy

obrábanie

metalurgia

pieskometné linkyObsah:
 • Úvod do problematiky výrobných strojov
  Požiadavky na výrobné stroje
  Funkčné skupiny výr. strojov
  Pohony výrobných strojov
  VÝkonné orgány výrobných strojov
  Nosné systémy výrobných strojov
  VOdiace systémy výr. strojov
  Zlievarenské stroje a zariadenia
  Zariadenia taviarní
  Elektrické indukčné pece
  Taviarne ocele s oblúkovými pecami
  Taviarne neželezných kovov
  Zariadenia na úpravu formovacích a jadrových zmesí
  Zariadenia zvozovej cesty vratnej formovacej zmesi
  Miešače bentonitovej zmesi
  Úprava bentonitovej zmesi vo vákuu
  Zariadenia na úpravu neväzných zmesi
  Kombinované spôsoby regenerácie
  Zariadenia formovní
  Stroje pre formovanie bentonitovej zmesi v rámoch
  Automatické formovacie linky s rámami(afl)
  Automatické bezrámové formovacie linky
  Pieskometné linky
  Zariadenie pre st technológiu
  Zariadenia na výrobu škrupinových foriem
  Zariadenie na výrobu foriem bez spojiva na spáliteľný model
  Automatizované odlievacie zariadenia
  Zariadenia pre uvoľnovanie odliatkov z foriem
  Zariadenia jadrovní
  Stroje na výrobu jadier
  Stroje a zariadenia na výrobu jadier rôznymi technológiami
  Zariadenia na dokončovanie odliatkov
  Zariadenia pre čistenie povrchov odliatkov
  Zariadenia pre oddeľovanie vtokov a náliatkov
  Rezanie vtokov a náliatkov plameňom
  Rezanie vtokov a náliatkov plazmou
  Zariadenia pre mechanické odrezávanie vtokov a náliatkov
  Zariadenia pre apretúru odliatkov
  Ručné pracovisko pre apretáciu odliatkov
  Brúsiace automaty na odliatky
  Automatizované brúsiace bunky
  Linky na opracovanie surových odliatkov
  Prášková metalurgia
  VÝrobné stroje pre tvárnenie
  Obrábacie stroje
  Obrábacie stroje na výrobu ozubenia
  Stroje na dokončovacie obrábanie
  Stroje na úberové obrábanie
  Stroje pre elektrochemické obrábanie
  Stroje pre elektroiskrové obrábanie
  Stroje pre obrábanie zväzkom elektrónov
  Stroje pre obrábanie laserom
  Stroje pre chemické obrábanie
  Stroje pre obrábanie ultrazvukom
  Stroje pre obrábanie vodným lúčom (hydraulické)
  Stroje a zariadenia pre spájanie
  Zariadenia pre zváranie plameňom
  Ručné zváranie elektrickým oblúkom
  Zváranie pod tavivom
  Zváranie elektrickým oblúkom v ochranných atmosférach
  Elektrotroskové zváranie
  Odporové zváranie
  Špeciálne spôsoby zvárania
  Stroje a zariadenia pre spájkovanie
  Stroje pre nitovanie
  Stroje a zariadenia na lepenie kovov