Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Úvod do marketingu a marketingového manažmentu

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2421
Posledná úprava
04.12.2016
Zobrazené
3 289 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Čo je to marketing? výstižne ho tromi slovami definoval Kotler: „zistiť, uspokojiť, zarobiť“. V podstate ide o spoločenský riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom produkcie a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú.
Americká marketingová asociácia (AMA) formulovala marketing ako „proces plánovania a naplňovania koncepcie, oceňovania, propagácie a distribúcie myšlienok, výrobkov a služieb, ktorý smeruje k uskutočneniu vzájomnej výmeny, ktorá uspokojí potreby jednotlivcov a organizácií“.
Marketingová metóda riadenia sa najskôr začala využívať vo sfére výroby a podnikania, preto sa marketing považuje aj za spôsob podnikania. V tomto ponímaní sa marketing chápe ako systém podnikateľskej činnosti, ako komplex vzájomne prepojených prvkov obchodnej aktivity, ako filozofia podnikania. Ide o takú filozofiu podnikania, ktorá orientuje podnik na uspokojovanie potrieb zákazníkov, spotrebiteľov .
Historicky, v ére masovej produkcie marketingová filozofia spočívala v hľadaní zákazníkov pre produkované výrobky. Marketing sa sústreďoval hlavne na rozvoj distribúcie a distribučných kanálov. Marketing služieb, ktorý sa rozvinul najmä v 80-tych rokoch sa díva na organizáciu ako na marketingovú organizáciu, ktorej úlohou je uvádzať na trh produkty organizácie. V priebehu posledných dvadsiatich rokov sa v rámci marketingu veľa hovorí o organizácii orientovanej na zákazníka alebo riadenej zákazníkom, to znamená, že sa v maximálne možnej miere zohľadňujú potreby zákazníka. V 90. rokoch sa ďalej zdôrazňuje spokojnosť zákazníka. Súčasné obdobie je charakteristické presadzovaním sa koncepcie riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM - Customer Relationship Management). Konkurencia založená na produktoch sa mení na konkurenciu založenú na znalostiach o zákazníkovi .

Kľúčové slová:

marketing

manažment

filozofia podnikania

neziskové organizácie

riadenie

výrobky

manažérske postupy

službyObsah:
 • Úvod do marketingu a marketingového manažmentu
  1. Marketing služieb
  2. Marketing neziskových organizácií
  4.1. Špecifiká produkcie neziskových organizácií
  5. Vybrané marketingové činnosti v neziskových organizáciách
  6. Záver
  Manažérske postupy aktivizácie ľudí

Zdroje:
 • Cibáková, V., Bartáková, G.: Marketing manažment I - vybrané trendy rozvoja. Bratislava: Trendy, 2003
 • Storbacka, K., Lehtinen, J. R.: Řízení vztahů se zákazníky. Praha, Grada Publishing 2002, s. 31
 • Michalová, V., Šuterová, V.: Služby. Hronský Beňadik, NETRI 2004
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko