Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Pružnosť a pevnosť - pomôcka ku skúške použiteľná aj ako ťahák

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8433
Posledná úprava
06.03.2018
Zobrazené
1 521 x
Autor:
bandcamp
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pružnosť a Pevnosť - predmet slúži na výpočet síl pri záťaži konštrukcie. Určujeme veľkosť
síl, ktorými môžeme zaťažiť konštrukciu, ale aj určujeme jej rozmery. Navrhujeme rozmery
alebo silu - Osamelá sila, spojité zaťaženie, tlak - vonkajšie, primárne sily - F, Q, P. Väzby -
kĺb, posuvy, votknutia - tiež vonkajšie účinky ale sekundárne. Vnútorné silové účinky -
vonkajšie sa pren. do vnútra. Najprv musíme poznať vnútorné účinky, a až tak môžeme
preniesť na vonkajšie a vtedy ide o pružnosť a pevnosť. Okrem staticky podmienok poznáme
aj podmienky rovnováhy. Na konštrukcie pôsobia vonkajšie silové účinky - 1.primárne (F, q,
P, M) a 2.sekundárne (reakcie vo väzbách, sú to spravidla osamelé sily, resp. momenty. Môže
byť aj tlak - spojité zaťaženie. Označujeme obyčajne R). Pri navrhovaní konštrukcií, jej
prvkov, príp. uzlov musíme poznať vnútorné silové účinky. Vznikajú ako odozva na
vonkajšie zaťaženie. Určujeme ich metódou mysleného rezu za pomoci statických podmienok
rovnováhy. Väzby - posuvné lôžko (uberá 1st.voľnosti), kĺb (uberá 2st.voľnosti), votknutie (uberá 3.st.voľnosti).

Kľúčové slová:

pružnosť

pevnosť

napätosť

nosníky

hookov zákon

energia

šikmý ohybObsah:
 • Pružnosť a Pevnosť
  Ťah a tlak
  Staticky neurčité prípady v ťahu a tlaku
  Teplotné pnutie
  Potenciálna energia napätosti
  Merná energia napätosti
  Castiglianova veta
  Teória napätosti
  Rovinná napätosť
  Zvláštne prípady Mohrovej kružnice
  Teórie pevnosti
  Hlavné pomerné deformácie pri rovinnej napätosti
  Rovnice všeobecného Hookovho zákona
  Krut hriadeľov kruhového resp.medzikruhového prierezu
  Lom materiálu v tvárnom a krehkom stave
  Ohyb priamych nosníkov
  Rozloženie normálových napätí vo výške prierezu nosníka
  Excentrický ťah a tlak
  Priestorový (šikmý ohyb)
  Kombinácia ohyb a krut