Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 301   projektov
0 nových

Metrológia - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
131 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2274
Posledná úprava
03.10.2016
Zobrazené
2 260 x
Autor:
alpha-omega
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
4.a) ručičkové prístroje magnetoelektrické.Galvanometer, ampermeter,voltmeter...
- sú najviac rozširené elektromechanické meracie prístroje na meranie jednosmerných veličín.Majú malú spotrebu a veľkú citlivosť.Ručičkové magnetoelektrické meracie prístroje sú používané na meranie napätia v rozsahu 10-3 - 103 V a meranie prúdov v rozsahu 10-3 - 104 A. Po doplnení prístroja prevodníkom - meracím usmerňovačom alebo termočlánkom sa používajú taktiež na meranie striedavých harmonických priebehov.Ich stupnice sú kalibrované v efektívnej hodnote tieto však platia len pre harmonický priebeh meraných veličín .voltmeter: prístroj na meranie napätia elektrického prúdu Galvanometer:, prístroj na meranie elektrického odporu Ampermeter: meranie prúdu Základnými prístrojmi na meranie elektrických veličín

b) úvod do teorie merania a metrologie.Základné pojmy a vzťahy. -metrológia(meranie) je procesom zberu, prenosu a spracovania informácie o meranej veličine s cieľom získať kvantitatívny výsledok jej porovnaním so zvolenou stupnicou, alebo jednotkou veličiny tvare vhodnom pre ďalšie použitie človekom alebo strojom.

- meranie chápeme ako proces získavania informácie o hodnote meranej veličiny exponenciálnym spôsobom pomocou vhodných technických prostriedkov. Pri meraní sa používajú rôzne metódy a rôzne meradlá , hlavne meracie prístroje. Podľa použitej metódy merania alebo meracieho prístroja rozlišujeme: analógové meranie,čislicové,mechanické,elektrické,elektronické,priame a nepriame ,absolútne a relatívne meranie a iné druhy merania.

-niekedy sa pod pojmom merania rozumie aj výsledok merania. Absolútna chyba merania. Používa sa pri hodnotení výsledku merania Citlivosť C meracieho pristroja je daná pomerom zmeny výstupnej veličiny Y ku zmene vstupnej veličiny X. Konštanta prístroja K je prevrátená hodnota ku citlivosti Merací rozsah meracieho prístroja je interval meranej veličiny Presnosť meracieho prístroja je charak. triedou presnosti Spotreba prístroja sa vyjadruje buď priamo alebo výkon vo W alebo VA Stabilita prístroja určuje zmenu vlastnosti prístroja vplyvom času.. Preťažiteľnosť prístroja je určená násobkom menovitej hodnoty meranej veličiny...

Kľúčové slová:

ťahák

metrológa

Balara

skúška

učičkové prístroj

meranie

výkon

prácaObsah:
 • 1 a)úvod do teorie merania a metrologie.Základné pojmy a vzťahy.
  2.a)mechanické meracie prístroje a zariadenia
  3.a) meranie mechanických veličín.Výpočet chýb merania
  4.a) ručičkové prístroje magnetoelektrické.Galvanometer, ampermeter,voltmeter...
  5.a) chyby prístrojov.Trieda presnosti prístroja.Výpočet chýb a kreslenie korekčných kriviek.
  6.a) ručičkové prístroje elektromagnetické,elektrodynamické,elektrostatické,vibračné a tepelné.
  7.a) výpočet predradených odporov.Výpočet bočníkov.
  8.a) meracie metódy.Meranie odporov,napätí, prúdov a iných fyz. veličín
  9.a) meracie metódy.Princíp čislicového meracieho systému.
  10.a) číslicové meracie prístroje a systémy.Osciloskopy a počitadla
  11.a) elektronické systémy pre meranie neelektrických veličin.snímače teploty,tlaku a pod.
  12. a) úvod do teórie merania a metrológie.Výpočet bočníkov
  13. a) mechanické prístroje a zariadenia.Snímače úrovné a prietoku.
  14. a) meranie mechanických veličín.Výpočet chýb merania.
  15. a) ručičkové prístroje magnetoelektrické.Galvanometer,ampermeter,voltmetre
  16. a) chyby prístrojov.Trieda presnisti prístroja.Výpočet chýb a kreslenie korekčných kriviek
  17. a) ručičkové prístroje elektromagnetické,elektrodynamické,elektrostatické,vibračné a tepelné.
  18. a) výpočet predradených odporov.Výpočet bočníkov.
  19. a) meracie metódy.Meranie odporov,napätí, prúdov a iných fyz. veličín
  20. a) meracie metódy.Princíp čislicového meracieho systému.
  21. a) čislicové meracie prístroje a systémy.Osciloskopy a počítadla.
  22. a) elektronické analógové prístroje na meranie elektrických veličín