Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Obchodné zmluvy

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39509
Posledná úprava
10.02.2012
Zobrazené
786 x
Autor:
vyskocka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Právne základy obchodno-záväzkových vzťahov

Reforma súkromného práva v r. 1991
Rozsiahla novelizácia Občianskeho zákonníka (Zák. č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov)
Kodifikácia Obchodného zákonníka (Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 1992)

Ciele reformy
Vytvorenie jednotných podmienok pre všetkých účastníkov právnych vzťahov
Odstránenie bariér, ktoré dovtedy existovali oddelene pre oblasť občianskeho práva a pre oblasť hospodárskeho práva
Prijatie Obchodného kódexu ako lex specialis v oblasti súkromného práva
Akceptácia princípu
...

Kľúčové slová:

obchodné právo

právo

manažment

FMUK

obchodné zvyklosti

záväzkové vzťahyObsah:
 • Právne základy obchodno-záväzkových vzťahov
  Základné princípy v oblasti obchodných záväzkových vzťahov
  Pôsobnosť Obchodného zákonníka pri úprave záväzkových vzťahov
  § 263 Obchodného zákonníka
  Výklad k § 263
  Obchodné zvyklosti záväzné zo zákona
  Obchodné zvyklosti na ktoré odkazuje zmluva
  Obchodné zvyklosti verzus prax
  Obchodné záväzkové vzťahy
  Záväzky a ich členenie
  Právne dôvody obchodných záväzkových vzťahov
  Obchodno-právne záväzky vznikajú
  Triedenie obchodných záväzkových vzťahov
  Absolútne obchodné záväzkové vzťahy
  Relatívne obchodné záväzkové vzťahy
  Fakultatívne obchodné záväzkové vzťahy
  Obchodno-právna zmluva