Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Konsolidovaná účtovná závierka

«»
Prípona
.rar
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45931
Posledná úprava
08.06.2015
Zobrazené
416 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
KUZ - otvorené otázky (vypracované z praktika, poznámok a starších podkladov)

1.) Zahrňovanie podnikov do KUZ
2.) Metóda úplnej konsolidácie
3.) Konsolidácia kapitálu
4.) Nasledujúca konsolidácia kapitálu
5.) Konsolidácia záväzkov
6.) Konsolidácia VH
7.) Konsolidácia V a N
8.) Goodwill
9.) Zisk z výhodnej kúpy

1.) Zahrňovanie podnikov do KÚZ:
• Materský podnik má povinnosť oznámiť dcérskym a ostatným podnikom, že zostavuje KÚZ - informačná povinnosť
• Dcérske a ostatné podniky majú povinnosť odovzdať IÚZ a všetky potrebné údaje materskému podniku,
• KÚZ sa zostavuje ku dňu, ku ktorému materský podnik zostavuje svoju IÚZ
• Pravidlo 3 mesiacov rieši problém, keď IÚZ podnikov zahrnovaných do KÚZ nie sú zostavené k rovnakému dňu - ak sú dátumy zostavovania rozdielne, zostaví DP pre potreby konsolidácie dodatočnú ÚZ, k rovnakému dátumu ako je IÚZ MP pokiaľ to nie je prakticky nemožné. Pokiaľ je pri príprave KÚZ použitá IÚZ DP zostavená k inému dňu, vykonajú sa úpravy účinkov významných transakcií alebo udalostí, ktoré nastanú medzi týmto dňom a dňom IÚZ MP. Tento rozdiel však nesmie byť viac ako 3 mesiace (rieši IAS 27) Toto pravidlo je riešené aj v pridružených a spoločných podnikov (IAS 28,31)
• Jednotnosť účtovných postupov MP upraví spôsoby oceňovania, odpisovania atď

Kľúčové slová:

konsolidovaná účtovná závierka

materská spoločnosť

dcérska spoločnosť

akvizícia

goodwill

záväzky

kapitálObsah:
 • 1.) Zahrňovanie podnikov do KUZ
  2.) Metóda úplnej konsolidácie
  3.) Konsolidácia kapitálu
  4.) Nasledujúca konsolidácia kapitálu
  5.) Konsolidácia záväzkov
  6.) Konsolidácia VH
  7.) Konsolidácia V a N
  8.) Goodwill
  9.) Zisk z výhodnej kúpy