Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Metódy sociálnej práce - štátnice

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23356
Posledná úprava
27.03.2011
Zobrazené
14 009 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Metódy sociálnej práce

1. Vznik a vývoj metód sociálnej práce, ich základná charakteristika a pojmológia
(metódy, techniky, metodológia)
2. Sociálna práca s jednotlivcom – etapy a zásady
3. Sociálna práca so skupinou – rozdelenie a základná charakteristika skupín, skupinová dynamika
4. Etika sociálnej práce
5. Sociálna práca s komunitou – druhy komunít, základná charakteristika
6. Sociálna práca ako vedná disciplína
7. Osobnosť sociálneho pracovníka
8. Klient sociálnej práce
9. Rozhovor ako metóda sociálnej práce
10. Pozorovanie ako metóda sociálnej práce
11. Sociálne poradenstvo, sociálna prevencia
12. Sociálna pomoc, sociálne služby
13. Supervízia ako metóda sociálnej práce
14. Terénna sociálna práca
15. Sociálna práca s občanmi vyššieho veku

1. VZNIK A VÝVOJ METÓD SOC.PRÁCE, ICH ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA A POJMOLÓGIA /metóde, techniky, metodológia/.

Sociálna práca je stará ako ľudstvo samé. Ide tu o morálnu potrebu človeka pomáhať osobám, odkázaným na pomoc iných. Organizovanej činnosti sociálnej práce predchádzala činnosť charitatívnych a kresťanských spoločenstiev. Išlo o činnosť dobrovoľných zbierok ošatenia a pomoc povojnovým sirotám. Môžeme spomenúť napríklad mliečne akcie – vykupovali mlieko a dávali chudobným deťom, či Podporné bratstvá baníkov – tu baníci prispievali do spoločnej pokladne a v čase núdze poskytovali pomoc.
V 19. stor. nastáva rozmach organizovanej sociálnej práce, kedy vzniká moderný model sociálneho zabezpečenia – reformátorom bol Otto von Bismarck – nemecký kancelár. Boli prijaté 3 základné zákony sociálneho zabezpečenia:
- nemocenské poistenie, úrazové a invalidné poistenie a dôchodkové poistenie.

Sociálna práca je široko spektrálna a pozostáva z viacerých činností:
- sociálno-správna činnosť
- sociálno-právne poradenstvo
- sociálna diagnostika
- sociálna prevencia a právna ochrana
- sociálny výskum a vedecké činnosti

Kľúčové slová:

Vznik a vývoj metód sociálnej práce

Sociálna práca s jednotlivcom

Sociálna práca so skupinou

Etika sociálnej práce

Sociálna práca s komunitou

Sociálna práca ako vedná disciplína

sociálna práca