Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Priestorová analýza dát

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
5,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
1910
Posledná úprava
25.07.2016
Zobrazené
1 917 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Většina informací, se kterými se setkáváme a které využíváme, má prostorový charakter. Jistým způsobem je vázána k určitému místu a reprezentuje ho. Toto místo je třeba chápat v širším slova smyslu - může to být bod, sada bodů, linie, sada (kolekce, svazek) linií, areál. V této souvislosti pak hovoříme o geoinformacích. Formalizací informace získáváme data, obdobně formalizací geoinformace získáváme geodata (resp. prostorová data). Analogicky bychom mohli specifikovat chápání prostorových analýz jako analýzu prostorových dat, to však není správné, protože ne každá analýza prostorových dat je prostorovou analýzou - pokud např. vytvoříme histogram úplné sady prostorových dat či vypočítáme jejich základní statistické charakteristiky, nevyužili jsme prostorový aspekt těchto dat a nejde tedy o prostorovou analýzu.

Prostorové analýzy představují kolekci technik, které vznikly v různých oborech a jejichž cílem byla analýza dat s důrazem na jejich prostorové vztahy. Významné postavení mezi těmito obory zaujímá statistika, ale řada postupů byla odvozena v geografii, geostatistice, ekonometrii, epidemiologii, v územním plánování a urbanizmu. Tyto postupy jsou používány v ještě širší škále aplikací včetně např. zdravotnictví a kriminalistiky

Kľúčové slová:

polygony

regionalizace

inferenční statistické testy

body

Bayesovo vyhlazení

autokolerace

regresivní modelyObsah:
 • 1 Prostorové analýzy - vymezení, rozdělení
  1.1 Definice prostorových analýz
  1.2 Historie prostorových analýz
  1.3 Cíle prostorových analýz
  1.4 Typy používaných metod
  1.4.1 Rozdělení podle využitých postupů (aplikovaných technik)
  1.4.2 Rozdělení podle způsobu zpracování dat
  1.4.3 Rozdělení podle typu prostorové reprezentace
  1.4.4 Statistické prostorové analýzy (s.s.)
  1.4.4.1 Tři základní typy prostorové distribuce
  1.4.4.2 Podrobnější přehled základních technik pro provádění statistických prostorových analýz
  1.5 Vztah GIS a prostorové analýzy
  2 Typy dat a vztah k prostorovým analýzám
  2.1 Grafické atributy
  2.2 Popisné atributy
  3 Body (lokalizační data)
  3.1 Popisná statistika pro body
  3.1.1 Charakteristiky střední polohy
  3.1.2 Charakteristiky rozptýlení
  3.1.3 Dostupné nástroje v programech
  3.2 Inferenční statistické testy pro body
  3.2.1 Kvadrantové testy náhodnosti
  3.2.1.1 Test při náhodném rozmístění buněk
  3.2.1.2 Index disperze
  3.2.1.3 c2 test
  3.2.1.4 Problémy při kvadrantových metodách
  3.2.2 Metoda nejbližších vzdáleností
  3.2.2.1 Teoretický model nejbližších vzdáleností pro CSR
  3.2.2.2 Varianty vyhodnocení metody
  3.2.2.3 Hraniční efekt
  3.2.3 K funkce
  3.2.3.1 Definice K-funkce
  3.2.3.2 Hraniční korekce pro K funkci
  3.2.3.3 Vyhodnocení K-funkce
  3.3 Modelování prostorového uspořádání událostí (bodů)
  ...
  6 Polygony
  6.1 Problém plošné interpolace
  6.1.1 Absolutní hodnoty
  6.1.2 Relativní hodnoty
  6.2 Problém regionalizace
  6.3 Vyhlazování areálových dat
  6.3.1 Prostorové klouzavé průměry
  6.3.2 Bayesovo vyhlazení
  6.4 Sledování autokorelace
  6.5 Multivariační techniky v prostorových aplikacích
  6.5.1 Shluková analýza
  6.5.2 Analýza hlavních komponent
  6.6 Regresní modely
  6.6.1 Neprostorový regresní model
  6.6.2 Prostorový regresní model
  6.6.3 Generalizované lineární modely
  Seznam literatury

Zdroje:
 • Amendola, A., Caroleo, F., Coppola, G.: Regional differences in the labour market and economic growth in Italy. [CD-ROM] In Sbor. ref. 10. EALE konference, Blankenberge (Belgie), 1998, 36 s.
 • Aronoff, S.: Geographic Information Systems: A Management Perspective. Ottawa, WDL Publications, 1989, ISBN 0-9218404-00-8.
 • Bachi, R.: New methods of geostatistical analysis and graphical presentation. Distribution of populations over territories. New York, Kluwer Academic / Plenum Publishers, 1999, 478 s., ISBN 0-306-45544-7.
 • Bailey, T.: A review of statistical spatial analysis in geographical information systems. In Fotheringham S., Rogerson P. (ed.): Spatial Analysis and GIS. Taylor&Francis Ltd., 1994, s. 13-44, ISBN 0-7484-0101-0.
 • Bailey, T., Gatrell, A.: Interactive spatial data analysis. Essex, Longman Scientific & Technical, 1995, 413 s.
 • Bezák, A.: Migračné toky a regionálna štruktúra Slovenska: hierarchická regionalizácia.Geografický časopis, ročník 43, 1991, číslo 3, s. 193-202.
 • Bezák, A.: O regionálnych trhoch práce, nových krajoch a tokoch nezamestnaných. Geografickýčasopis, ročník 53, 2001, číslo 4, s. 295-305.
 • Birkin, M., Clarke, G., Clarke, M., Wilson, A.: Intelligent GIS - location decision and strategicplanning. Glasgow, Geoinformation International, 1996, 292 s., ISBN 1-899761-25-X.
 • Bithel, J.: Statistical methods for analysing point-source exposures. In Elliott P., Cuzick J., Engish D., Stern R.(ed.): Geographical & Environmental Epidemiology. New York, Oxford University Press, 1996, s. 221-230, ISBN 0-19-262235-8.
 • Brabec, F., Knap, J., Novotný, M., Zach, J.: Matematické a grafické metody v geografii. Skriptum, Praha, Univerzita Karlova, SPN,, 1970, 174 s.
 • Brázdil, R., Kolář, M., Prošek, P., Tarabová, Z., Wokoun, R.: Statistické metody v geografii - cvičení. Skriptum, Brno, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1992, 177 s.
 • Bracken, I.: A surface model approach to the representation of population-related social indicators. In Fotheringham S., Rogerson P. (ed.): Spatial Analysis and GIS. Taylor&Francis Ltd., 1994, s. 247-259, ISBN 0-7484-0101-0.
 • Bracken, I.: Towards improved visualization of socio-economic data. In Hearnshaw H., Unwin D. (ed.): Visualization in Geographical Information Systems. UK, John Wiley & Sons Ltd., 1994, s.76-84, ISBN 0-471-94435-1.
 • ...
 • Székely, V.: Časovo-priestorová diferenciácia nezamestnanosti a jej tokov na Slovensku v rokoch 1997-1999. Geografický časopis, ročník 53, 2001, 2, s. 147-170.
 • Šotkovský, I.: Úvod do studia demografie. Skriptum, Ostrava, VŠB, fakulta ekonomická, 1996,159 s., ISBN 80-7078-327-3.
 • Tiefelsdorf, M.: „Modelling spatial processes: the identification and analysis of spatialrelationships in regression residuals by means of Moran’s. Berlín, Springer-Verlag, řada
 • Lecture notes in earth sciences; 87, 2000, 167 s., ISBN 3-540-66208-1.
 • Thill, J., Horowitz, J: Modelling non-work destination choices with choice sets defined bytravel-time constraints. In Fischer M., Getis A. (ed.): Recent Developments in Spatial Analysis.Spatial Statistics, Behavioural Modelling and Computational Intelligence. Berlín, Springer-
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe. Praha, ComputerPress, 1998, 424 s., ISBN 80-7226-091-X.
 • Turk, A.: Cogent GIS visualizations. In Hearnshaw H., Unwin D. (ed.): Visualization inGeographical Information Systems. UK, John Wiley & Sons Ltd., 1994, s.26-33, ISBN 0-471-94435-1.
 • Turčan, M.: Statistické metody. Skriptum pro PGS, Ostrava, 2002, 166 s.
 • You-Hong, Ch.: Exploring Spatial Analysis in Geographic Information Systems. Santa Fe, Onword Press, 1996, 473 s., ISBN 1-56690-118-9.
 • Unwin, D.: Introductory Spatial Analysis. Londýn, Methuen, 1981.
 • Vencálek, J.: Socioekonomická geografie I. Ostrava, Pedagogická fakulta, 1991, 191 s., ISBN 80-7042-056-1.