Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Zdravotné poistenie v SR a EÚ

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37155
Posledná úprava
29.03.2011
Zobrazené
871 x
Autor:
michal792
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Problematika kvality zdravotnej starostlivosti sprevádza medicínu od jej vzniku a počas jej existencie až do súčasnosti. V posledných desaťročiach sa kvalita stáva jedným z podstatných momentov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bytostne sa nás všetkých dotýka od narodenia až po starobu. Zdravotná starostlivosť, jej rozsah a kvalita je do istej miery podmienená zdravotným poistením. Práve zdravotnému poisteniu som sa venovala v mojej práci. V prvej časti som vysvetlila dôležité pojmy spojené so zdravotným poistením. V druhej časti som sa zamerala na zdravotnú starostlivosť a jej výhody pre poistencov po vstupe Slovenska do EÚ. V tretej časti som sa zaoberala analýzou hospodárenia SZP, a.s. Zdravotné poistenie sa tvorí z našich peňazí. Je dôležité, aby každý z nás vedel, akým spôsobom hospodária zdravotné poisťovne s peniazmi občanov.

Kľúčové slová:

zdravotné poistenie

sociálna poisťovňa

zdravotná starostlivosť

preddavkyObsah:
 • Úvod 4
  1. Zdravotná starostlivosť na Slovensku 5
  1.1. Zdravotné poistenie, jeho vznik a zánik 5
  1.2. Zdravotné poisťovne 5
  1.3. Existencia a význam kartičiek poistenca 6
  1.4. Platitelia poistného 6
  2. Zdravotná starostlivosť po vstupe Slovenska do EÚ 6
  2.1. Európsky preukaz 7
  2.2. Európska zdravotná poisťovňa 7
  2.2. Právne predpisy pre oblasť zdravotného poistenia v EÚ 8
  2.4. Odvody poistencov do zdravotných poisťovní 9
  3. Analýza stavu Spoločnej zdravotnej poisťovni, a.s. za rok 2005 9
  3.1. Príjmy SZP 10
  3.2. Výdavky SZP 10
  3.3. Zmena preddavkov zdravotného poistenia 11
  4. Záver 12
  Zoznam použitej literatúry 13

Zdroje:
 • Zákon NR SR č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
 • Zákon NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • Zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • Zákon NR SR č. 579/2004 Z.z. o záchranných službách
 • Vyhláška MZ SR č. 741/2005
 • Zákon NR SR č. 660/2005 Z.z. o zdravotnom poistení, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z.
 • Zákon NR SR č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
 • Hospodárske noviny,roč.12, č.13 (21.1.2004) s.17-20
 • Nariadenia Rady EHS č. 1408/71
 • Nariadenia Rady EHS č. 574/72