Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Založenie fiktívnej firmy - Marketing

«»
Prípona
.rar
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
165 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3957
Posledná úprava
19.07.2017
Zobrazené
3 935 x
Autor:
liencus
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca z marketingu. Založenie fiktívnej firmy.

1 ZALOŽENIE FIRMY

Naša firma bola založená 12.01.1999 na základe spoločenskej zmluvy spísanej spoločníkmi o založení spoločnosti s názvom VODREVO s. r. o. v zmysle zákona číslo 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Definícia marketingu
Podľa The American Marketing Association je marketing definovaný ako organizačná funkcia a súbor procesov pre tvorbu, komunikáciu a dodávanie hodnôt zákazníkom, a tiež pre riadenie vzťahov so zákazníkmi spôsobmi, ktoré prinášajú výhodu samotnej organizácie a jej zainteresovaným subjektom. Táto definícia bola poprvýkrat predstavená na AMA Summer Educators´ Conference v auguste 2004 v Bostone.
My sme túto definíciu v roku 1999 nepoznali, keď sme našu firmu zakladali, ale podľa nás, táto definícia sa najviac približuje k tejto dobe. Všetko sa vyvíja tak ako aj definícia, čo je marketing.

Obsah archívu:
Marketing_3.doc
Marketing_4.doc
Marketing_1.doc
Marketing_2.doc

Kľúčové slová:

založenie firmy

dopyt

ponuka

trh

marketingová orientácia

mikroprostredie

demografiaObsah:
 • 1 Založenie firmy
  2 Marketingová koncepcia
  2.1 Potreby zákazníka
  2.2 Priania zákazníka
  2.3 Dopyt
  2.4 Produkt
  2.5 Výmena trhu
  2.6 Transakcia
  2.7 Vzťahový marketing
  2.8 Trh
  3 Marketingový manažment
  4 Marketingové koncepcie riadenia
  4.1 Výrobná koncepcia
  4.2 Výrobková koncepcia
  4.3 Koncepcia predaja
  4.4 Marketingová koncepcia
  4.4.1 Hlavné piliere marketingovej filozofie
  4.5 Koncepcia spoločenského marketingu
  5 Marketingová orientácia v našej firme a jej význam
  6 Strategické plánovanie
  6.1 Postupnosť strategického plánovania
  6.1.1 Definovanie poslania podniku
  6.1.2 Stanovenie podnikateľských cieľov
  6.1.3 Výber podnikateľských aktivít
  6.1.3.1 Analýza podnikateľského portfólia
  6.1.3.2 Rastová stratégia
  6.1.4 Marketingový plán a stratégie
  7 Analýza marketingového prostredia
  7.1 Mikroprostredie
  7.1.1 Vnútrofiremné prostredie
  7.1.2 Dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  7.1.3 Sprostredkovatelia
  7.1.4 Cieľový trh
  7.1.5 Konkurencia
  7.1.6 Vzťahy s verejnosťou
  7.2 Makroprostredie
  7.2.1 Demografické prostredie
  7.2.2 Ekonomické prostredie
  7.2.3 Prírodné prostredie
  7.2.4 Technologické prostredie
  7.2.5 Politické prostredie
  7.2.6 Kultúrne prostredie

Zdroje:
 • BARTÁKOVÁ, G. - CIBÁKOVÁ, V. - ŠTARCHOŇ, P.: Základy marketingu. Bratislava, 2007. ISBN 978-80-969588-3-2
 • KOTLER, P. - ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3