Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Význam manažérskych schopnosti v procese zmien

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
20981
Posledná úprava
15.03.2009
Zobrazené
4 116 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na úvod by som sa spýtala, prečo je dobré ak má manažér schopnosti alebo spôsobilosti reagovať na zmeny...
V každej organizácii pôsobia manažéri, majú významné poslanie, pretože v dobrom i zlom ovplyvňujú výsledky jej činnosti. Správne uplatňovanie manažérskych kompetencií je nevyhnutným predpokladom pre úspech každej organizácie. Cenným majetkom už nie sú nehnuteľnosti v podobe výrobných hál, či strojového vybavenia, pokiaľ chýba nápad, znalosti, know-how, ako tieto materiálne statky oživiť a produkovať zákaznícky, či spoločensky užitočné výstupy. V oblasti ekonomiky a manažmentu sa za posledné roky zaznamenalo veľa zmien. V najvyspelejších krajinách sa dokonca hovorí o prechode k novej ekonomike, ktorej charakteristické znaky spočívajú v celej rade zmien, nového prístupu k porozumeniu prosperity, faktorov skutočného bohatstva spoločnosti.

Kľúčové slová:

manažment

manažér

schopnosti manažéra

proces zmien

seminárna prácaZdroje:
  • MAJTÁN, M. a kol.: Manažment. Bratislava : Ekonóm, 2001,
  • SEDLÁK, M.: Manažment. Bratislava : Iura Edition, 2001,
  • MIKUŠ, P. – DROPPA - M., BUDAJ, P.: Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006,
  • DONNELY, J. H., Jr. – GIBSON, J. L. – IVANCEVICH, J. M.: Management. Praha : Grada Publishing, 1997,
  • VEBER, J. a kol.: Management – Základy, prosperita, globalizace. Praha : Management Press, 2002,
  • DROPPA, M. – MIKUŠ, P. – LYSÁ, Ľ.: Manažment zmien. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2004,
  • MIKUŠ, P. : TEÓRIA RIADENIA PROCESU ZMENY, 2006