Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Verbálna komunikácia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
111 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21551
Posledná úprava
25.03.2009
Zobrazené
10 466 x
Autor:
weriq7
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slovo komunikácia sa vyvinulo z latinského communicare, ktorého význam je robiť niečo spoločným, deliť sa, zverovať sa. Vo všeobecnosti komunikáciu chápeme ako rozhovor a slovo komunikovať ako dorozumievať sa, zhovárať sa, sprostredkovať, spájať. V širšom ponímaní je komunikácia výmena informácií medzi jedincami pomocou spoločného systému znakov. Komunikácia je základom spoločenského styku ľudí. Človek komunikuje v každej situácii: ak hovorí o bežných záležitostiach s priateľom, či obhajuje svoje názory pred šéfom, ak číta noviny, či študuje vedecký text, ak píše pohľadnicu z dovolenky alebo štylizuje úradný list. Komunikácia sa dokonca realizuje aj vtedy, keď jeden z jej účastníkov mlčí. Nie je totiž možné nekomunikovať.
Ja sa budem venovať verbálnej komunikácii. Základným elementom verbálnej komunikácie je slovná zásoba. Schopnosť dorozumieť sa závisí často od toho, ktoré slová ovláda človek aktívne a ktoré pasívne. Rozsah slovnej zásoby závisí najmä od veku, vzdelania, temperamentu, pracovného zaradenia a pohlavia komunikantov.

Kľúčové slová:

verbálna komunikácia

lingvistika

slovo

jazyk

Komunikačné štýly

dialektZdroje:
  • Milan Mikuláštik Komunikační dovednosti v praxi
  • Grada Publishing, a. s., Praha 7, 2003
  • Zbyněk Vybíral Psychologie lidské komunikace
  • Portal, s. r. o., Praha, 2000