Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Trh príchodového cestovného ruchu SR - vývoj od roku 2000 po súčasnosť

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6111
Posledná úprava
14.08.2017
Zobrazené
3 327 x
Autor:
belera
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cestovný ruch je významným sociálno-hospodárskym a ekologickým fenoménom našej doby. Stredobodom záujmu v cestovnom ruchu je človek - nositeľ dopytu, so svojimi potrebami a želaniami. Slovensko má bohatý prírodný i kultúrno-historický potenciál pre uspokojenie tohto dopytu. Je však nutné aj vybudovanie čo najkvalitnejšej materiálno-technickej základne a skvalitnenie ponúkaných služieb v cestovnom ruchu. Čím viac príjmov bude cestovný ruch prinášať, tým viac možností bude na zdokonaľovanie ponuky cestovného ruchu.
Cestovný ruch je v súčasnosti najväčším tvorcom svetového národného produktu. Predpokladá sa, že tento trend bude naďalej rásť a preto je dôležité jeho postavenie v hospodárstve a spoločnosti, musí realizovať svoje funkcie a reagovať na stále rozmanitejší dopyt.
Cestovný ruch plní významné hospodárske funkcie, ako je funkcia príjmov, je zdrojom tvorby hodnoty, faktorom zamestnanosti a regionálneho rozvoja. Je efektívnym nástrojom rozdeľovania príjmov medzi štátmi a tak prispieva k vyrovnanejšiemu vývoju svetového hospodárstva. Prerozdeľovanie príjmov prostredníctvom cestovného ruchu napomáha k vyrovnávaniu ich platobnej bilancie.
Z hospodárskych funkcií cestovného ruchu je najdôležitejšia príjmová funkcia, výrobná funkcia, zamestnanosť, vyrovnávacia funkcia a funkcia platobnej bilancie.
V seminárnej práci sa budem zaoberať podielom príchodového cestovného ruchu na hrubom domácom produkte SR.

Kľúčové slová:

cestovný ruch

hrubý domáci produkt

platobná bilancia

dopyt

zamestnanosť

devízové príjmyObsah:
 • Úvod -3-
  1. Príchodový cestovný ruch a jeho podiel na hrubom domácom produkte -4-
  Základné pojmy -4-
  Štatistika cestovného ruchu -5-
  Porovnanie devízových príjmov aktívneho zahraničného cestovného ruchu s Českou republikou -9-
  Záver -11-
  Použitá literatúra -12-

Zdroje:
 • GÚČIK, M. 2000. Krátky slovník cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB.
 • GÚČIK, M. 2000. Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB.
 • http://www.economy.gov.sk
 • http://www.cenia.cz