Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7846
Posledná úprava
22.08.2018
Zobrazené
7 659 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súčasný štýl života prináša nielen pozitívne, ale aj negatívne stránky. Pracovný stres, honba za úspechom, rastúce nároky v zamestnaní alebo strach z prípadného zlyhania. Nikto sa cez ne dokáže "preniesť" bez problémov, na inom zanechajú hlbšie stopy. Bolenie hlavy, vysoký krvný tlak a búšenie srdca signalizujú, že sa s organizmom niečo deje. Takýto pacient sa po návšteve lekára - odborníka môže dozvedieť, že trpí syndrómom vyhorenia (burn out). Hoci na "západe" je táto diagnóza pomerne známa, v našich končinách sa iba udomácňuje. Má však vysokú pravdepodobnosť "množiť sa", Práca, ktorá kedysi prinášala človeku radosť a vedel jej veľa obetovať, ho už nenadchýňa. Stáva sa ťažkým bremenom, pod ktorým sa každý deň hrbí čoraz viac. Prichádza rozladenosť, strata chuti do života, nezáujem o veci okolo.
Syndróm vyhorenia sa stal za posledných 30 rokov výskumu výrazne sledovanou premennou na celom svete. Ide o závažný psychologicko - medicínsky problém s dopadom na kvalitu života jedinca a jeho výkon (Kebza, Šolcová, 1998). Prejavuje sa stratou energie a ideálov, čo následne vedie k stagnácii, frustrácii a apatii. Nevyhýba sa takmer žiadnej profesii, pričom medzi profesie s vyšším rizikom výskytu vyhorenia sa radia tie, ktoré sú charakterizované vysokou pracovnou náročnosťou, nárazovitosťou, intenzívnym kontaktom s ľuďmi a často neadekvátnym ohodnotením. Práca v zdravotníctve sa medzi vyššie spomenuté profesie svojím charakterom jednoznačne radí. Zároveň je spojená s vyššou mierou stresu (distres) ako väčšina iných profesií, čím títo pracovníci patria k najviac ohrozeným skupinám (Nešpor, 1995).

Kľúčové slová:

syndróm vyhorenia

zdravotníctvo

profesia sestry

psychológia

práca

pracovný stresObsah:
 • ÚVOD
  1. CHARAKTERISTIKA SYNDRÓMU VYHORENIA
  2. PRÍZNAKY SYNDRÓMU VYHORENIA
  3. FÁZY SYNDRÓMU VYHORENIA
  4. PRÍČINY SYNDRÓMU VYHORENIA
  5. PREVENCIA SYNDRÓMU VYHORENIA
  6. DIAGNOSTIKA A LIEČBA SYNDRÓMU VYHORENIA
  ZÁVER
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Zdroje:
 • FLORENCE. Profesia sestier a syndrom vyhorenia. (online) (cit. 2008-05-08). Dostupné na internete: http://www.florence.cz/cislo.php?stat=732.
 • HARTL, P., HARTLOVÁ, H., 2000. Psychologický slovník. Praha, Portál, 2000, 776 s., ISBN 80-7178-303-X
 • HENNING, C., KELLER, G.: Antistresový program pro učitele. Praha : Portál, 1996.
 • JOBÁNKOVÁ, M. et al.: Vybrané problémy psychologie zdravotnické činnosti. Brno: IDVPZ, 1992, ISBN 80-7013-127-6.
 • KATOLÍCKE NOVINY. Keď príde vyhorenie. (online) (cit. 2008-05-08). Dostupné na internete: http://online.katnoviny.sk/clanok.php?id_cl=332ň
 • KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I.: Burnout syndrom: teoretická východiska, diagnostické a intervenčné možnosti. In: Československá psychologie, XLII, 1998, 5 , s. 429 - 448.
 • KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak nestratit nadšení. Praha : Grada, 1998. ISBN 80-7169-551-3.
 • LIBIGEROVÁ, E.: Syndrom profesionálního vyhoření. In: Praktický lékař, 1999, ISSN 0032-6739.
 • MAGNUSSON, A., GODING, S.: Syndrom vyhoření. In: Lemon 3, Učební texty pro sestry a porodní asistentky, Brno, IDVPZ, 1997, ISBN 80-7013-244-2
 • MALLOTOVÁ, K.: Burn-out neboli syndrom vyhoření. In.:Psychologie dnes, 2000, 6 (2), 14 - 15.
 • MAREČKOVÁ, J., VALENTOVÁ, I.: Syndrom vyhoření a sledování jeho výskytu u sester. In: Ošetrovatelství na prahu 3. tisíciletí. Sborník příspěvků 2. konference ošetrovatelství s medzinárodní účastí. Veľká Bystřice, 2000, s. 70 - 76.
 • MASLACH, CH.: Burnout. A Social Psychological Analysis. Paper presented at the Annual Psychological Convetion of the American. Psychological Asociation, Aug., San Francisco, 1997.
 • NEŠPOR, K.: Prevence a zvládaní profesionálního stresu ve zdravotníctví. In: Lékařské listy (príloha Zdravotníckych novin), 47, 1995, 23, s. 14 - 15
 • RUSH, M.: Syndrom vyhoření. Praha, Návrat domu, 2004
 • ŠTÍPALOVÁ, O., ŠEBEKOVÁ, V., Syndróm citového vyhorenia. (online) (cit. 2008-05-08). Dostupné na internete: http://www.osu.cz/zsf/sbornik/prisp_41.pdf