Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Súvaha - Bilancia (Podstata súvahy - bilančný princíp, Obsah a štruktúra súvahy...)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14049
Posledná úprava
20.05.2022
Zobrazené
830 x
Autor:
fefefefe
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súvahové hospodárske operácie

V súvahe sa zobrazuje stav jednotlivých zložiek majetku a zdrojov, z ktorých je majetok podniku financovaný k určitému dňu, ktorému hovoríme súvahový deň. Ide o zobrazenie stavu k určitému časovému momentu (statický pohľad). Hospodárskou činnosťou sa jednotlivé druhy majetku dostávajú do pohybu, mení sa ich forma, čo môže vyvolávať aj príslušné zmeny v zložení zdrojov. Pohyb majetku a jeho zdrojov nastáva v dôsledku hospodárskych operácií.
Vplyvom hospodárskych operácií sa tak menia položky súvahy.

Hospodárske operácie sú všetky javy a skutočnosti, ktoré spôsobujú zmeny majetku a jeho zdrojov i vznik nákladov a výnosov podniku. Hospodárske operácie, ktoré sú predmetom zaznamenávania v účtovníctve, sa nazývajú účtovné prípady.
Podľa charakteru hospodárskej operácie sa stav majetku a zdrojov krytia zvyšuje alebo znižuje, prípadne sa mení len stav príslušných položiek majetku, alebo sa zmena týka len zdrojov krytia. V každom prípade však ostáva zachovaná súvahová rovnováha.
Z hľadiska vplyvu účtovných prípadov na súvahové položky poznáme štyri základné typy zmien súvahových stavov, ktoré znázorníme zmenami stavov príslušných súvahových položiek v nasledujúcom príklade.
...

Kľúčové slová:

súvaha

bilancia

účtovníctvo

podnik

majetok

majetok podniku

aktíva

pasíva

likvidácia

účtovné obdobie

hospodárstvo

hospodárenie

financie

dodávateľ

faktúraObsah:
 • Podstata súvahy - bilančný princíp
  Obsah a štruktúra súvahy
  Druhy súvah
  Súvahové hospodárske operácie
  1. účtovný prípad
  2. účtovný prípad
  3. účtovný prípad
  4. účtovný prípad
  Výsledkové hospodárske operácie

Zdroje:
 • BEDNÁROVÁ , Ľudmila. Základy účtovníctva. 2008. pdf vyd. [s.l.] : [s.n.], c2008. Dostupný z WWW: < http://www.pulib.sk/elpub/FM/ >. ISBN 978-80-8068-857-8.
 • vlastné výpočty
 • vzorový príklad