Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Spotrebiteľsky balené výrobky (Označené spotrebiteľské balenie, povinnosti prevádzkovateľa a dovozcu)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9859
Posledná úprava
09.10.2018
Zobrazené
859 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Členské štáty európskeho hospodárskeho trhu pre zlepšenie ochrany spotrebiteľa pri nákupoch výrobkov, ktoré sa balia bez jeho prítomnosti, implementovali do svojej legislatívy Smernicu Rady 75/106/EEC z 19. decembra 1974 a Smernicu Rady 76/211/EEC z 20. januára 1976. Obidve sa týkajú označovania a kontroly množstva tovaru v spotrebiteľskom balení označenom značkou „℮“.

Vstupom Slovenska do EÚ sa smernice stali súčasťou našej národnej legislatívy a prijali sa aj ďalšie právne normy, ktoré mali najmä liberalizovať náš trh a uvoľniť ho pre voľný pohyb výrobkov členských štátov EÚ. Pritom však štát tiež chce ochraňovať spotrebiteľa v rozsahu hraníc prijatých záväzkami na zamedzenie vytvárania obchodných a technických prekážok voľnému pohybu výrobkov tak, aby miera ochrany neprekročila rámec európskej dohody prijatej na ochranu spotrebiteľa štátnymi orgánmi a nimi zriadenými organizáciami.

Kľúčové slová:

balené výrobky

ochrana kupujúceho

spotrebiteľský tovar

spotrebiteľské balenia

hospodársky trhObsah:
 • Zoznam tabuliek 5
  Úvod 6
  1 Spotrebiteľsky balené výrobky 7
  1.1 Ochrana kupujúceho 7
  2 Označené spotrebiteľsky balené výrobky 8
  2.1 Spotrebiteľsky balené a nebalené výrobky 9
  3 Neoznačené spotrebiteľsky balené výrobky 11
  4 Povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu označeného spotrebiteľského balenia 12
  5 Záver 15
  Zoznam použitej literatúry 16