Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Sexuálna vychová - výskumny projekt

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7767
Posledná úprava
18.06.2018
Zobrazené
1 992 x
Autor:
extansa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V poslednom období verejnosť čoraz intenzívnejšie diskutuje na tému Zdravý sexuálny život, či skôr Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Obe tieto témy úzko súvisia so sexuálnou výchovou. Spoločnosť sa rozdelila na dva hlavne tábory, ktoré tvrdo zastávajú svoje názory. Na jednej strane je to cirkev, ktorá hovorí, že sexuálna výchova patrí do rodiny a len rodičia môžu dobre vychovať svoje dieťa po stránke sexuálnej. Na druhej strane stojí odborná verejnosť na čele so sexuológmi a psychológmi, ktorí tvrdia, že je dobré, ak sa sexuálna výchova vyučuje ako predmet zaradený do vyučovacích osnov. Tvrdia, že čím viac človek dostane informácií o sexuálnom živote, tým lepšie dokáže zhodnotiť, či je dostatočne zrelý na začatie pohlavného života a výskumy dokazujú, že čím je človek viac informovaný o sexe, tým neskoršie začína sexuálne žiť. Tým sa predchádza neželaným počatiam, interrupciám a dokonca sa dokázalo, že u týchto ľudí je malé riziko uskutočňovania sexuálnej delikvencie. Cirkev apeluje na to tým, že sexuálnu výchovu nájdeme aj v predmetoch, ktoré sa vyučujú na základných a stredných školách. Sú to napríklad biológia, náuka o spoločnosti, etická výchova.
V súčasnosti sa k sexuálnej výchove pristupuje oveľa otvorenejšie, ale aj napriek tomu mnohým mladým ľuďom stále chýbajú nezaujaté informácie. Nejeden dospelý sa cíti trápne ak má hovoriť o intímnych témach a to predovšetkým s deťmi a mladými ľuďmi. Mnohí sú presvedčení, že rozprávanie o sexe len navádza k činom. Vieme, že to tak nie je, no napriek tomu sa niektorí dospelí snažia udržať mladých ľudí čo najďalej od podobných tém.

Kľúčové slová:

výskumna vzorka

hypotéza

cieľ vyskumu

problém výskumu

dotazníkObsah:
 • 1.1 Ciele sexuálnej výchovy
  1.2 Základné oblasti v procese sexuálnej výchovy:
  1.3 Úloha sexuálnej výchovy
  1.4 Princípy sexuálnej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese:
  1.5 Začlenenie sexuálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu.
  2.1 Cieľ výskumu
  2.2 Výskumná vzorka
  2.3 Štatistické spracovanie výsledkov a ich interpretácia
  Záver
  Použitá literatúra:

Zdroje:
 • Kubíčková, G.: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy, SPN, Bratislava, 1996
 • Melgosa, J. a Posse, R.: Umenie výchovy, ORION, Vrútky, 2002
 • Naiková, A.: Sex, o sexe celkom normálne, EGMONT, Bratislava, 1999
 • Prevedárová, J.: Výchova k manželstvu a rodičovstvu, SPN. Bratislava, 1996
 • Uznesenie Vlády SR č. 390: Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu na základných a stredných školách, Bratislava, 1996