Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 337   projektov
7 nových

Seminárna práca na tému "Priame dane"

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47305
Posledná úprava
09.04.2018
Zobrazené
191 x
Autor:
MiaGi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto seminárnej práci sa budem venovať téme dane a to priamym daniam. Vo všeobecnosti sú dane dôležitým ekonomickým nástrojom. Pojem daň je pojmom, s ktorým sa stretáva takmer každý národohospodár, podnikový ekonóm, ale aj občan. Je dôležité si uvedomiť aj fakt, že dane sú už oddávna najdôležitejšou príjmovou položkou štátneho rozpočtu, ktoré slúžia na úhradu rozpočtových výdavkov štátu.

V prvej časti opisujem historickú a teoretickú časť daní. V druhej časti sa venujem pojmu daň, jej významu a klasifikácie, vysvetlenie Lafferovho zákona, ktorý sa zaoberal mierou zdanenia. V tretej časti vysvetlím daňovú sústavu a daňový systém spolu s rozdelením daní. A v poslednej časti sa osobitne venujem priamym daniam.

Cieľom tejto práce je vysvetliť čo sú priame dane, ich delenie a pomocou grafov porovnať rozdiely medzi rôznymi obdobiami.

Kľúčové slová:

priame dane

teória daní

daňový systém

nepriame dane

daň z príjmu

nehnuteľnostiObsah:
 • ÚVOD 2
  1. TEORETICKÉ A HISTORICKÉ VÝCHODISKA DANE 3
  1.1. Teória daní 3
  1.2. História daní 3
  2. DAŇ A KLASIFIKÁCIA DANÍ 3
  2.1. Daň 3
  2.2. Klasifikácia daní: 4
  3. DAŇOVÝ SYSTÉM, DAŇOVÁ SÚSTAVA A CHARAKTERISTIKA PODĽA DOPADU DANE 4
  3.1. Daňový systém 4
  3.2. Daňová sústava 4
  3.3. Priame dane 4
  3.4. Nepriame dane 5
  4. PRIAME DANE 5
  4.1. Daň z príjmu 5
  4.2. Daň z nehnuteľností 7
  4.3. Ostatné priame dane 9
  ZÁVER 11
  ZDROJE 12

Zdroje:
 • BABČÁK,V.,Daňové právo slovenskej republiky. Bratislava: Epos, 2010. ISBN 978-80- 8057-851-0.
 • DUFALA V., IZÁKOVÁ K., ORVISKÁ M., PISÁR P., Financie a mena, Bratia Sabovci, s. r. o., 2010, ISBN 978-80-557-0114-1.
 • MEDVEĎ,J.NEMEC,J. a kol.: Základy verejných financií, Bratislava: Sprint, 2007, ISBN 978-80-89085-84-2.