Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Proces transformácie a typy podnikov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
26884
Posledná úprava
16.11.2011
Zobrazené
2 129 x
Autor:
sossi24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Transformačný proces je proces premeny vstupov na výstupy, ktorý zahŕňa všetky činnosti podniku, pomocou ktorých zabezpečuje plnenie vytýčených cieľov. 

Podnik sa snaží uskutočňovať transformačný proces čo najhospodárnejšie, a preto hľadá z hľadiska hospodárnosti najvhodnejšiu kombináciu výrobných faktorov. Princíp hospodárnosti môže podnik zabezpečiť tromi spôsobmi:
- s danými vstupmi sa snaží dosiahnuť maximálny výstup,
- dané výstupy sa snaží realizovať s minimálnymi vstupmi,
- pri riešení určitého ekonomického problému sa snaží optimalizovať vzťah medzi vstupmi a výstupmi v záujme optimálneho riešenia daného problému...

Kľúčové slová:

podnik

transformačny proces

výrobne faktoryObsah:
 • 1 Transformačný proces 3
  2 Výrobné faktory 4
  2.1 Elementárne výrobné faktory 4
  2.2 Dispozitívne výrobné faktory 4
  2.3 Doplnkové výrobné faktory 5
  3 Výroba 5
  3.1 Výrobné vstupy 5
  3.2 Výrobné výstupy 5
  4 Podnik 6
  4.1 Typy podnikov 7
  4.1.1 Podniky podľa formy vlastníctva 7
  4.1.2 Podniky podľa zdrojov financovania 7
  4.1.3 Podniky podľa charakteru výkonov 7
  4.1.4 Podniky podľa veľkosti 8
  4.1.5 Podniky podľa právnej formy podnikania 8
  Zoznam použitej literatúry 9

Zdroje:
 • MAJTÁN, Štefan, ŠLOSÁROVÁ, Anna. Podniková ekonomika : pre 2. až 4. ročník obchodných akadémií. Bratislava : SPN, 1997. 73 s. ISBN 80-08-01260-9.
 • ORBANOVÁ, Darina, VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1.ročník štúdijného odboru obchodná akadémia. Bratislava : SPN, 2007. 239 s. ISBN 978-80-10-00278-8.
 • ŠLOSÁR, Rudolf, FABOVÁ, Ľudmila, HONTYOVÁ, Kajetana. Podniková Ekonomika : Pre 1. ročník obchodných akadémií. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 176 s. ISBN 80-08-02612-X.
 • http://www.euroekonom.sk/ekonomika/podnikova-ekonomika/vyrobne-faktory/
 • http://fsi.uniza.sk/kkm/publikacie/mie/mie_03.pdf