Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Pociťovanie a vnímanie (všeobecná psychológia)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13156
Posledná úprava
22.10.2020
Zobrazené
1 973 x
Autor:
miso89
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné informácie o vonkajšom svete ako aj o stave vlastného organizmu získavame prostredníctvom zmyslových orgánov, analyzátorov. Najjednoduchším poznávacím procesom, na základe ktorého tieto informácie získavame je pociťovanie. Výsledkom pociťovania je pocit. Pocit je výsledný efekt činnosti jednotlivého analyzátora. Pociťovanie ako prejav citlivosti je prvotnou formou psychického spojenia organizmu s prostredím a orientácie organizmu v okolitom svete.
Fyziologický základ pocitov tvorí teda činnosť analyzátorov. Analyzátor je nervový aparát, ktorý analyzuje a syntetizuje podnety prichádzajúce z vonkajšieho i vnútorného prostredia organizmu.

Skladá sa:
a) z periférnej časti - receptora, ktorý je periférnym zakončením nervov, je citlivý na rôzne mechanické, fyzikálne a chemické činitele
b) z aferetných - dostredivých nervov, ktoré vedú vzruch do mozgového ústredia, kde sa pocit uskutočňuje
c) z ústredia analyzátorov - (podkôrových aj kôrových), v ktorých dochádza k pretvoreniu nervových impulzov na psychické javy.

To, čo pôsobí na receptor a čo receptor prijíma, nazývame zmyslový podnet. Zmyslový receptor mení pôsobenie podnetu, ktorý podráždil citlivé bunky receptora, na nervových vzruch, ktorý sa dostredivými dráhami vedie do mozgového ústredia, kde vzniká pocit. Na utvorení pocitu sa zúčastňujú však aj impulzy, ktoré vychádzajú z ústredia a šíria sa odstredivými nervovými vláknami do receptora. Tieto impulzy prispôsobujú receptor danému podnetu, zvyšujú alebo znižujú jeho citlivosť.
...

Kľúčové slová:

psychológia

všeobecná psychológia

pociťovanie

zmyslová citlivosť

adaptácia

pocit

triedenie pocitov

zrak

sluch

čuch

chuť

tlak

teplo

chlad

bolesť

vnímanie

gestalt

agnóziaObsah:
 • Pociťovanie
  Prahy pociťovania
  Zmyslová citlivosť, adaptácia a pocitový kontrast
  Triedenie pocitov a ich charakteristika
  Zrakové pociťovanie
  Sluchové pociťovanie
  Čuchové pociťovanie
  Chuťové pociťovanie
  Pociťovanie tlaku
  Pociťovanie tepla a chladu
  Pociťovanie bolesti
  Pocity polohy a rovnováhy
  Pociťovanie pohybu
  Pocity vnútorných orgánov
  Vnímanie
  GESTALT psychológia
  Typy vnímania
  Poruchy rozpoznávania (agnózie)
  Senzorická deprivácia

Zdroje:
 • Pardel, T., Jurčo, M: Úvod do psychológie. SPN, Bratislava, 1970.
 • Atkinson, R.L. a kol.: Psychologie. Portál, Praha, 2003.
 • Kubáni, V.: Všeobecná psychológia. Pedagogická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, Prešov, 1994