Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Nacionalizmus a pojem etnicita

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46847
Posledná úprava
09.01.2017
Zobrazené
695 x
Autor:
anna.galdunova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Slová ako ,,etnické skupiny“, ,,etnicita“ a ,,etnický konflikt“ sa stali viac menej bežnou súčasťou jazyka, stále znovu sa objavujú v tlači, v televíznych správach, v politickej aj každodennej komunikácii. Taktiež je potrebné hovoriť o ,,národe“ a ,,nacionalizme“. Je však potrebné priznať, že významy týchto termínov sú nejasné a vágne. Predovšetkým v politológii, histórií, kultúrnych štúdiách, sociológii a sociálnej antropológii sa v posledných desaťročiach prejavil nezvyčajný nárast odborného záujmu o problematiku etnicity a nacionalizmu.

V oblasti sociálnej antropológie je etnicita hlavnou témou už od konca šesťdesiatych rokov a taktiež dnes zostáva centrálnych objektom výskumu. Otázky etnických a národných identít sa stávajú vysoko relevantnými hlavne v kontexte pokračujúceho prílivu pracovných migrantov a utečencov do Európy a Severnej Ameriku, ktorý vedie k ustanoveniu nových permanentných etnických menšín. V bežnom jazyku si slovo etnicita stále zachováva tón ,,problému menšín“ či ,,rasových vzťahov“, v sociálnej antropológii odkazuje jednoducho k aspektom vzťahov medzi skupinami, ktoré sú ako vlastnými členmi, tak aj ostatnými považovaní ako kultúrne odlišní.

Kľúčové slová:

nacionalizmus

etnicita

etnické skupiny

konflikt

marxizmusObsah:
 • Pojem ,,ETNICITA“
  Etnické napätie
  Nacionalizmus vo všeobecnosti
  Nacionalizmus a etnicita
  Paralyzovať etnický nacionalizmus
  Nový model komunikácie medzi etnikami

Zdroje:
 • ERIKSEN, T. 2012. Etnicita a nacionalismus. 1. vyd. Praha : Slon, 2012. 352 s. ISBN 978-80-7419-053-7.
 • POMAIZL, K. 1986. Nezlučiteľnosť buržoázneho nacionalizmu so socializmom. In Zborník Ústavu maxizmu-lenizmu ÚV KSS. Bratislava : Pravda, 1986. s. 50-91.
 • SABOL, J., ZUBKOVÁ, I. 2003. Kultúra, multikultúrnosť. 1. vyd. Bratislava. : Euroformes, s. r. o., 2003. 54 s. ISBN 80-80266-01-0.
 • ŠUTAJ, Š. 2005. Národ a národnosti na Slovensku. Prešov : Universum, 2005. 308 s. ISBN 80-89046-28-2.
 • GBÚROVÁ, M. 2000. Nacionalizmus a zjednocovacie procesy v Európe.