Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Motivácia a stimulácia zamestnancov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
50 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11399
Posledná úprava
28.11.2018
Zobrazené
2 730 x
Autor:
vikina
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Motivácia je súbor činiteľov, ktoré usmerňujú správanie a prežívanie pracovníkov. Organizácie môžu svojim pôsobením výrazne ovplyvňovať motiváciu svojich pracovníkov prostredníctvom motivačných programov. Motiváciou v práci sa zaoberajú mnohé teórie, ktoré môžu pomôcť k lepšiemu pochopeniu motivácie a stimulácie k práci. Ovplyvňujú ju rôzne druhy faktorov, v praxi sa skúma dôležitosť jednotlivých faktorov. Najrozšírenejšími metódami prieskumu sú ústny rozhovor a písomný dotazník.

Kľúčové slová:

motivácia

stimulácia

motivačné teórie

faktory motivácie a stimulácie

metódy prieskumuObsah:
 • ABSTRAKT
  KĹÚČOVÉ SLOVÁ
  ÚVOD
  1 Motivácia a stimulácia - teoretické vymedzenie pojmov
  2 Motivačné teórie
  2. 1 Teórie motivačného procesu
  3 Motivačné programy
  4 Faktory pracovnej motivácie a stimulácie
  5 Dôležitosť faktorov pre motiváciu a stimuláciu
  6 Metódy prieskumu
  ZÁVER
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Zdroje:
 • KOLLÁRIK, Teodor. 2002. Sociálna psychológia práce. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 190 s. ISBN 80-223-1731-4
 • KUZMIŠINOVÁ, Viera. 2004. Personálny manažment pre učiteľské špecializácie. Prešov: Prešovská univerzita, 180 s. ISBN 80-8068-268-2
 • LENICKÁ, Tatiana. 2003. Hlavnou príčinou straty zamestnancov sú stále peniaze. In Národná obroda, 21. 10. 2003, príloha na 43. týždeň, s. 13
 • LETOVANCOVÁ, Eva. 2002. Psychológia v manažmente. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 164 s. ISBN 80-223-1725-X
 • OLEXOVÁ, Cecília. BOSÁKOVÁ, Mária. 2006. Motivácia a spokojnosť zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. ISSN-1335-8316, roč. 2006, č. 7, str. 184-192
 • PRIGLOVÁ, Henrieta. 2007. Analýza motivačnej štruktúry a motivačných preferencií zamestnancov v podniku. In Manažment v teórii a praxi. ISSN 1336-7137, roč. 3, č. 1-2, str. 12-19
 • SEDLÁK, Mikuláš. 1997. Manažment. Bratislava: ELITA, 456 s. ISBN 80-8044-015-8