Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Manažérstvo kvality v Európe a vo svete

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6267
Posledná úprava
13.09.2017
Zobrazené
1 448 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zavedenie systému manažmentu kvality vo firmách poskytujúcich služby a produkujúcich výrobky a jeho certifikácia oprávnenou organizáciou je nevyhnutným predpokladom dlhodobého úspešného pôsobenia firiem v zostrujúcich sa trhových podmienkach.
Základnou myšlienkou systémov kvality je poznatok, že kvalita výrobkov a služieb vzniká prostredníctvom kvality práce.
Systém kvality znamená organizáciu práce spoločnosti zabezpečujúcej kvalitné produkty. Táto organizácia práce musí byť zdokumentovaná a musí byť zabezpečené jej dodržiavanie v praxi.
Systém kvality nepopisuje kvalitatívne požiadavky na produkty firmy.
Úžitok zo zavedenia systému kvality spočíva okrem iného vo vyvolaní dôvery zákazníka splnením jeho potrieb v zmluvných vzťahoch, ďalej štátu a orgánov dozoru vytvorením a udržiavaním podmienok pre plnenie ustanovení legislatívnych predpisov. Samozrejme systém kvality vplýva aj na dianie v organizácii, ktoré sa zdanlivo netýka kvality. Každý v organizácii vie, čo má robiť, systém napomáha ku skorému odhaľovaniu a odstraňovaniu nedostatkov, vychováva pracovníkov a núti ich k systematickému a zodpovednému prístupu k problémom. Fungujúci a udržiavaný systém manažmentu kvality umožňuje tiež zavedené princípy využiť v celej škále činnosti organizácie. V neposlednom rade je výhodou systémov manažmentu kvality budovaných podľa noriem ISO 9000 možnosť ich certifikácie nezávislou certifikačnou organizáciou.

Kľúčové slová:

manažérstvo kvality

European Foundation for Quality Management

politika kvality

kaizen

americký manažmentObsah:
 • Manažérstvo kvality
  Manažérstvo kvality v Európe
  Hlavná časť politiky kvality našej spoločnosti
  Naša spoločnosť je členom European Foundation for Quality Management
  Politika kvality
  Manažérstvo kvality vo svete

Zdroje:
 • Internet