Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Manažérske rozhodovanie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22175
Posledná úprava
09.04.2009
Zobrazené
980 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V manažmente má rozhodovanie privilegované postavenie. Prostredníctvom rozhodovania sa realizujú výsledky plánovania, organizovania, koordinovania a práce s ľuďmi.

Herbert Simon rozlišuje 2 druhy rozhodovania:
1) naprogramované rozhodovanie – rieši problémy, s ktorými sme sa už stretli, problémy rutinné a opakované. Poznáme postup riešenia, máme urobený program, používajú sa pravidlá, štandardné postupy a taktiky
2) nenaprogramované rozhodovanie – rieši problémy, s ktorými sa v živote nestretol, ide o problémy zložité a ojedinelé, nevie ako postupovať, vyžaduje sa tvorivé riešenie
Proces rozhodovania rozdelil Simon do 3 krokov:
1) prieskum – dokonalá analýza problému a nachádzanie príležitostí
2) návrh – projekčná činnosť pri rozhodovaní, predstavuje hľadanie vhodných riešení
3) výber – testovanie vhodného riešenia na základe zvolených kritérií.

Princípy rozhodovania sú:
§ rozhodovanie sa musí opierať o reálnosť predpokladaných alternatív cieľa
§ organizácia môže realizovať len jednu alternatívu cieľa
§ v rozhodovaní by mala byť vybraná taká alternatíva, ktorá najviac vyhovuje vzhľadom na
mieru rizika, úplnosť a pravidelnosť informácií
§ pri rozhodovaní je žiadúce sa opierať o potrebu dlhodobého prežívania a fungovania
organizácie
§ pre rozhodovanie je potrebné si utvoriť kritérium alebo sústavu kritérií rozhodovania

Kľúčové slová:

manažérske rozhodovanie

rozhodovanie

Herbert Simon

manažment

teória Monte CarloZdroje:
  • 1. Mydlíková – Manažment v sociálnej práci
  • 2. Marko, Riadenie strojárskeho podniku
  • 3. Koonta M. – Wechrich M., Manažment
  • 4. Donnelly – Gibson, Manažment
  • 5. Sedlák M. – Manažment
  • 6. internet (euke.takeda.sk/?did=93)