Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Manažérske rozhodovanie, štýl rozhodovania podľa Vrooma a Yettona

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48217
Posledná úprava
16.11.2022
Zobrazené
476 x
Autor:
ekoBlaster87
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Každý manažér bez ohľadu na oblasť svojho pôsobenia musí prijímať pri výkone svojich manažérskych funkcií rozličné druhy rozhodnutí.

Pri hlbšom zamyslení sa nad vzťahom medzi manažmentom a rozhodovaním môžeme povedať, že manažment je vlastne postupným, cieľavedomým vykonaním rôznych rozhodnutí na dosiahnutie stanoveného cieľa.

Proces rozhodovania tak bezprostredne súvisí s manažmentom, že sa niekedy nesprávne dokonca s riadením stotožňuje a považuje sa za jeho synonymum.

Kým riadenie predstavuje cieľavedomé pôsobenie na objekt na dosiahnutie vytýčeného cieľa, rozhodovanie možno charakterizovať aj ako cieľavedomú ľudskú činnosť, ale na rozdiel od riadenia spojenú iba s možnosťou voľby jedného z množiny prípustných variantov riešenia daného rozhodovacieho problému, resp. spôsobu vedúceho k dosiahnutiu vytýčeného cieľa.

Rozhodovanie je jednou najvýznamnejších aktivít, ktoré vykonávajú manažéri firiem, a preto sa často považuje za jadro manažmentu. Rozhodovaním riešia riadiaci pracovníci rozličné rozhodovacie situácie tak, aby sa dosiahlo cieľové správanie daného systému riadenia. K rozhodovaniu dochádza vtedy, ak sa skutočný vývoj situácie odchyľuje nežiaducim smerom od vývoja požadovaného predpokladaného, resp. plánovaného.

Aby sme mohli rozhodnúť, musíme si vybrať z rozmanitých variantov riešenia (možností konania, alternatív rozhodovania), ktorými môžeme vyriešiť náš rozhodovací problém. Správne vybrať môžeme len vtedy, ak vyhodnotíme rozličné varianty vzhľadom na vytýčený cieľ. Na to je potrebné, aby sme mali k dispozícii primerané informácie.

O rozhodovaní hovoríme len vtedy, ak existujú aspoň dva zmysluplné varianty riešenia, z ktorých vybratý ponúka najlepší výsledok vzhľadom na stanovený cieľ a ktorý bude možné aj realizovať.
...

Kľúčové slová:

Vroom

Victor Vroom

Yetton

Philip Yetton

manažment

rozhodnutie

rozhodovanie

rozhodovací proces

proces rozhodovania

manažér

model

participácia

štýl rozhodovania

podriadený

informáciaObsah:
 • 1 ROZHODOVANIE -1-
  1.1 Vroom, Yetton a model participácie -2-
  1.2 Voľba úspešného štýlu rozhodovania -5-
  2 ROZHODOVANIE PODĽA OSOBNOSTI MANAŽÉRA -6-
  ZÁVER -8-
  POUŽITÁ LITERATÚRA -9-

Zdroje:
 • BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. 2006. Management. Praha: Computer Press, 2006. 736 s. ISBN 802510396X.
 • BLAŠKOVÁ, M. 1998. Manažment ľudských zdrojov. Žilinská univerzita v EDIS - vydavateľstve ŽU, 1998. s. 115.
 • prednášky
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko