Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Kriminalita a výchovná práca s rómskymi deťmi a mládežou

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
27181
Posledná úprava
30.10.2009
Zobrazené
1 906 x
Autor:
retep
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kriminalita:

Rastúca kriminalita rómskej mládeže súvisí s absenciou autentického hodnotového systému, minimalizovaním možností voľno časových aktivít. Ďalším faktorom je nepripravenosť mladej rómskej generácie na stratifikáciu spoločnosti. Mladí Rómovia ju vidia iba ako sociálnu nerovnosť. V snahe vyrovnať sa dochádza ku kriminálnym činom.
Kriminalita bezprostredne súvisí s rastúcou nezamestnanosťou, ale aj s benevolenciou sociálnej politiky. 14-15-roční mladí Rómovia opúšťajú školy a radšej berú podporu. Grupujú sa do skupín, z ktorých vzniká kriminálne podhubie.
Platný trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení noviel uvádza v ustanovení § 11, že ten, „kto v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný“ a v ustanovení § 74 vymedzuje vekovú kategóriu mladistvý ako „osobu, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila pätnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku .“

Kľúčové slová:

Rómska kriminalita

edukačné systémyZdroje:
  • Netík, K. a kol.: Aktuální otázky boje s kriminalitou mládeže a souvisejícimi negativními jevy. Mladistvý pachatel násilné trestné činnosti. VÚK pri GP ČSSR, 5, 1987.,
  • Štablová, R.: Příčiny a podmínky kriminality
  • Nadácia InfoRoma - www.inforoma.sk Radičová, I.: Hic Sunt Romales. Bratislava 2001
  • HRONCOVÁ, J., ŠEBIAN, M. 2006. Výskum kriminality a delikvencie u rómskeho etnika s osobitným zreteľom na deti a mládež.
  • http.//www.rocopo.sk/modules/ktosme