Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Georg Friedrich Hegel - Logika (Die Logik)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39875
Posledná úprava
24.03.2012
Zobrazené
1 082 x
Autor:
michal.tichy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Autor
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, vrcholný reprezentant nemeckej klasickej filozofie, dialektik, zavŕšiteľ a najvýznamnejší predstaviteľ nemeckého idealizmu, ktorý sa u neho označuje aj ako absolútny idealizmus.
Narodil sa 27. augusta 1770 v Stuttgarte do rodiny vyššieho úradníka. Rané obdobie jeho života sa celé odohrávalo v jeho rodisku, kde od svojich piatich rokov navštevoval latinskú školu a neskôr Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, ktoré absolvuje s výborným prospechom...

Dielo
Die Logik (Logika), nazývaná tiež Malou logikou (na rozdiel od tzv. Veľkej logiky, staršej a podrobnejšej) tvorí prvý diel Heglovho diela Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (Encyklopédia filozofických vied), v ktorom načrtáva v skratke zhustený celý svoj filozofický systém. Druhú časť tohto diela nazval Hegel Die Naturphilosophie (Filozofia prírody) a tretiu Die Philosophie des Geistes (Filozofia ducha). Logika sa tu dostala na prvé miesto, hovoriac o kategóriách a zákonitostiach ich vyrastania jednej z druhej...

Kľúčové slová:

filozofia

dialektika

idealizmusObsah:
 • Autor
  Dielo
  I. Lehre vom Sein (Náuka o bytí)
  Kvantita
  Miera
  II. Lehre vom Wessen (Náuka o podstate)
  Podstata ako dôvod existencie
  Skutočnosť
  III. Lehre vom Begriff (Náuka o pojme)
  Subjektívny pojem
  Objekt
  Idea
  Môj názor
  Krátka poetická doložka z diela
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • HEGEL, G. W. F. Logika. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1961. 300 s. ISBN neuvedené
 • LEŠKO, V. – MIHINA, F. Dejiny filozofie. Bratislava : IRIS, 1999. 357 s. ISBN 80-88778-82-4
 • LEGOWICZ, J. Prehľad dejín filozofie. Bratislava: OBZOR, 1973. 664 s. ISBN neuvedené
 • SUCHÝ, M. – JAKSICSOVÁ, V. Malá antológia z diel filozofov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 19. 202 s. ISBN 80-08-00487-8
 • Wikipedia.org, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. ex http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel