Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Finančná analýza podniku - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7761
Posledná úprava
18.06.2018
Zobrazené
1 147 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Mimoriadne významnú úlohu pri riadení podnikových financií - pri zabezpečení ich primeraného množstva adynamiky, zodpovedajúcej štruktúry finančných zdrojov a ich použitia, ako aj pri riešení ďalších otázok zohráva fynančná analýza podniku.
Pomocou finančných analýz môžeme odhaliť príčiny, ktoré determinovali finančný status v určitom podniku.
V súčasnej ekonomickej situácii sa finančné prostriedky stávajú základným a hlavným kritériom ekonomiských rozhodnutí.
Najrýchlejšou a najúčinnejšou metódou posúdenia finančnej situácie je finančná analýza. Je to súbor metód, ktoré umožňujú určovať relatívne postavenie firmy v spoločnosti a pomocou súboru indikátorov vykonať jej hodnotenie voči ostatným organizáciám. Hlavným nástrojom finančnej analýzy je konštrukcia a následná interpretácia pomerových ukazovateľov. Vnútorná finančná analýza je zameraná na zistenie likvidity firmy, resp. na zhodnotenie jej minulých výsledkov. Cieľom vonkajšej analýzy je určenie a ohodnotenie kredibility firmy, resp. jej investičného potenciálu.
Do finančnej analýzy podniku sa premieta, objem a kvalita jeho výroby, úroveň marketingu a komerčnej činnosti, jeho inovačná aktivita ako aj ďalšie podnikové činnosti.
Finančná analýza tak umožňuje odhalovať silné ale aj slabé stránky podniku, je prostriedkom diagnostikovania jeho zdravia, a poskytuje pre podnikový manažment a vlastníkov informácie zásadného významu.

Kľúčové slová:

finančná analýza

rentabilita

likvidita

produktivita

trhová hodnotaObsah:
 • Prínosy finančnej analýzy
  Pramene údajov pre finančnú analýzu
  Bilancia (súvaha)
  VÝkaz ziskov a strát
  VÝkaz o zmene hotovosti (výkaz cash flow)
  Poznáme 5 základných skupín ukazovateľov ato sú ukazovatele:
  Ukazovatele rentability :
  Ukazovatele likvidity :
  Ukazovatele kapitálovej štruktúry:
  Ukazovatele aktivity a produktivity :
  Ukazovatele trhovej hodnoty :
  Použitá literatúra a zdroje:

Zdroje:
 • Podnikové financie ( prof. K Vlachynský a kol.,Súvaha 2002 Bratislava ) str.384
 • Podnikové financie ( prof. K Vlachynský a kol.,Súvaha 2002 Bratislava ) str 390 -437
 • Podnikové financie ( prof. K Vlachynský a kol.,Súvaha 2002 Bratislava ) str. 16,63,84,76
 • Podnikové hospodárstvo (M.Sedlák a kol.,Alfa 1992 , Bratislava) str 262
 • Podnikové hospodárstvo (M.Sedlák a kol.,Alfa 1992 , Bratislava) str 274
 • Čerpané z vlastných zdrojov, z učebných osnov a z prednášky 15.12.2007