Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Cestovný ruch a osobná doprava - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
105 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1379
Posledná úprava
22.07.2015
Zobrazené
2 813 x
Autor:
zuzinkapd
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej seminárnej práce na tému Cestovný ruch a osobná doprava je analýza osobnej dopravy v cestovnom ruchu a všetky náležitosti s ňou súvisiace.
Doprava je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Potreba prepravovať sa na požadované miesta vyvoláva vplyvy na okolité prostredie.
Základnou požiadavkou pre trvale udržateľný rozvoj je integrovať jednotlivé druhy osobnej dopravy tak, aby cestujúci mal možnosť voľby. Úroveň a kultúra cestovania sú prioritami cestujúceho, ako aj rýchlosť, či čistota interiérov a exteriérov súvisiacich s osobnou dopravou.
Od vzniku samostatnej republiky vláda vyzdvihuje dôležitosť postavenia cestovného ruchu, pričom toto odvetvie národného hospodárstva stagnuje a nedosahuje výsledky zodpovedajúce potenciálu, ktoré Slovensko má.

Kľúčové slová:

cestovný ruch

doprava

národné hospodárstvo

služby

železničná doprava

letecká doprava

vodná doprava

osobná doprava

cestujúci

zamestnanosťObsah:
 • ÚVOD -3-
  1.CESTOVNÝ RUCH, DOPRAVNÉ SLUŽBY -4-
  1.1.CHARAKTERISTIKA CESTOVNÉHO RUCHU A DOPRAVNÝCH SLUŽIEB -4-
  1.2.ČLENENIE DOPRAVNÝCH SLUŽIEB Z HĽADISKA OSOBNEJ DOPRAVY -4-
  2.CESTNÁ DOPRAVA -5-
  2.1.CHARAKTERISTIKA CESTNEJ DOPRAVY, JEJ VÝHODY A NEVÝHODY -5-
  2.2.JEDNOTLIVÉ DRUHY CESTNEJ DOPRAVY V CESTOVNOM RUCHU, CESTOVNÝ PORIADOK -5-
  3.ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA -6-
  3.1.CHARAKTERISTIKA ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY, JEJ VÝHODY A NEVÝHODY -6-
  3.2.ŽELEZNIČNÝ PREPRAVNÝ PORIADOK -7-
  4.LETECKÁ DOPRAVA -7-
  4.1.CHARAKTERISTIKA LETECKEJ DOPRAVY, JEJ VÝHODY A NEVÝHODY -7-
  4.2.ČLENENIE LIETADIEL, SLUŽBY LETECKEJ DOPRAVY, LETECKÝ PREPRAVNÝ PORIADOK -8-
  5.VODNÁ DOPRAVA -9-
  5.1.CHARAKTERISTIKA VODNEJ DOPRAVY, JEJ VÝHODY, NEVÝHODY -9-
  5.2.ČLENENIE VODNEJ DOPRAVY -10-
  6.ĎALŠIE SLUŽBY OSOBNEJ DOPRAVY -10-
  ZÁVER -11-
  POUŽITÁ LITERATÚRA -12-

Zdroje:
 • Orieška, J.: Technológia služieb cestovného ruchu I. Ekonomická fakulta UMB 1996
 • Kalinčák D., Grenčík J.: Dopravné systémy. Strojnícka fakulta ŽU 2006
 • Internet