Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Základy manažmentu - Plánovanie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
69 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8159
Posledná úprava
02.02.2018
Zobrazené
4 706 x
Autor:
mischou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Plánovanie je východiskovou a najdôležitejšou funkciou riadenia. Plánovaním vytyčujeme ciele obchodnej organizácie a prijímame stratégiu na ich dosiahnutie.
Z praktického hľadiska za najdôležitejšie plány sa v obchodných podnikoch pokladajú:
• strategický plán
• podnikateľský plán
• funkčné plány
Cieľom tejto semestrálnej práce je poukázať na význam a potrebu plánovania v obchodnej organizácii.

Kľúčové slová:

zaklady manažmentu

plánovanie

predaj

marketingObsah:
 • 1. Úvod 1
  2. Plánovanie a podstata plánovania 2
  3. Charakteristika a význam plánovania 3
  4. Plánovanie zahŕňa 4
  5. Všeobecný model systému firemného plánovania 5
  6. Plán rozvoja podniku ako celku 6
  7. Strategický plán na úrovni organizácie (korporácie) 6
  8. Stratgický plán na úrovni sttrategických podnikateľskýcj jednotiek 6
  9. Funkčná úroveň strategického plánovania 6
  10. Podnikateľský plán (biznis plán 6
  11. Plán marketingu 7
  12. Finančný plán 7
  13. Plán ľudských zdrojov 7
  14. Plán predaja 7
  15. Operatívne plány 7
  16. Záver 8
  17. Použitá literatúra 9

Zdroje:
 • Čihovská, V., Manažment obchodných organizácií, Bratislava, T. R. I. MÉDIUM, 2004, ISBN 80-88676-32-0
 • Čambál, M. - Holková, A. - Horňák, F., Manažérstvo podniku, Bratislava, STU, 1999, ISBN 80-227-1356-1