Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových

Zákaz reklamy na určité druhy výrobkov

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4059
Posledná úprava
20.05.2017
Zobrazené
1 691 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Reklama je hlavnou súčasťou komunikácie firiem s trhom, jedná sa o najznámejší a najrozšírenejší propagačný nástroj. Je to dané obrovskou škálou rozmanitosti foriem reklamy, možnosťami ich kombinácie a uplatňovania stále nových nápadov.
Reklama je všadeprítomná, niektorá sa nám páči, iná na nás môže pôsobiť nepríjemne. Aj reklama však podlieha určitým zákonným normám. Nie všetky činnosti a výrobky môžu byť propagované prostredníctvom reklamy. Na Slovensku ustanovuje všeobecné požiadavky na reklamu zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame, v ktorom sú zároveň zakotvené aj ustanovenia o výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje zákaz reklamy, alebo obmedzenie reklamy.
V tejto seminárnej práci sa chcem zamerať práve na ustanovenia tohto zákona, ktorý jednoznačne vymedzuje výrobky, ktoré nemôžu byť propagované prostredníctvom reklamy, resp. vzťahuje sa na nich obmedzenie reklamy.

Kľúčové slová:

Reklama

zákaz reklamy

skrýtá reklama

produkt

tabakové výrobky

strelivo

liekyObsah:
 • 1. Úvod -3-
  2. Vymedzenie produktov, na ktoré sa vzťahuje zákaz a obmedzenie reklamy -4-
  3. Zákaz reklamy na tabakové výrobky -4-
  4. Zákaz reklamy na zbrane a strelivo -6-
  5. Reklama liekov -7-
  6. Reklama dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov -8-
  7. Reklama alkoholických nápojov -9-
  8. Záver -10-
  9. Použitá literatúra -11-

Zdroje:
 • 1. Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame
 • 2. Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisií