Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Teológia chudoby očami knihy Kazateľ

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35698
Posledná úprava
03.11.2010
Zobrazené
851 x
Autor:
vittore
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca je reflexiou komentárov, chápaní, výkladov a dejinných reflexií na knihu Kazateľ, poukazujúc na jej senzus plenior v evanjeliovom výroku blahoslavenstva o chudobe. Márnosť, pominuteľnosť a istý skepticizmus v syntéze s užívaním si dobier autor postavil do služieb pochopenia novozákonného textu evanjelia chudobných ako integrálnu súčasť pochopenia dnes mnohým skrytého zmyslu chudoby.

Kľúčové slová:

Chudoba

pominuteľnosť

kríza

radosťObsah:
 • 0 Úvod


  1 Starý zákon v službách chudobným a biednym


  2 Integrálne posolstvo knihy Kazateľ


  3 Záver


Zdroje:
 • 1. BENEDIKT XVI. Caritas in veritate. Trnava: SSV, 2006. 62 s. ISBN 80-7162-594-9.
 • 2. BODRATO A. Hlasy dneška v knihe Kazateľ. In Sväté Písmo pre každého. Vydavateľstvo Don Bosca: Bratislava, ročník VI., č. 6 (2006) s. 25-29. ISSN 1336 -0205
 • 3. DUBOVSKÝ, P. Postmoderná kríza hodnôt a Kniha Kazateľ. In: Teologický časopis. Bratislava: TFTU, roč. IV, č. 2 (2006), s 35-50. ISSN 1336-3395.
 • 4. DUFOUR, L. et kol. Slovník biblickej teológie. Trnava: Dobrá kniha, 2003. 1093 s. ISBN 80-7141-414 X.
 • 5. GRUBER, J. Kazatel. [online]. [s.a.]. [Cit. 7.1. 2010]. Dostupné na: http://brno1.evangnet.cz/view.php?cisloclanku=2006091902.
 • Kniha Kazateľ. In Sväté Písmo pre každého. Vydavateľstvo Don Bosca: Bratislava, ročník VI., č. 6 (2006) s. 3-22. ISSN 1336 -0205
 • 6. Liturgia hodín podľa Rímskeho obradu III. Obdobie „Cez rok“I. – XVII. týždeň. Rím: Typis Polyglottis Vaticanis, 1990. 2155 s.
 • 7. LOHFINK, N. Historický a kresťanský výklad Starého zákona. In Lohfink, N., Braulik, G. Kde sú dnes proroci? Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997. str. 95-110. ISBN 80-7165-078-1.
 • 8. MAGGIONI B. Neľútostná analýza naivných predstáv. In Sväté Písmo pre každého. Vydavateľstvo Don Bosca: Bratislava, ročník VI., č. 6 (2006) s. 22-25. ISSN 1336 -0205
 • 9. Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie. Trnava: Dobrá kniha, 2006. 489 s. ISBN 80-7141-527-8.
 • 10. PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ. Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava: SSV, 2008. 545 s. ISBN 978-80-7162-725-8.
 • 11. PAVLÁT L. O biblické knihe Kazatel. [online]. [s.a.]. [Cit. 7.1. 2010]. Dostupné na: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/salom/_zprava/383927/.
 • 12. RAHNER K., VORGRIMLER H. Teologický slovník. Praha: Vyšehrad, 2009. 491 s. ISBN 978-80-7021-934-8
 • 13. SACCHI P. Kto stojí v pozadí Kazateľa? In Sväté Písmo pre každého. Vydavateľstvo Don Bosca: Bratislava, ročník VI., č. 6 (2006) s. 30-31. ISSN 1336 -0205
 • 14. SAVIANE G. Pred životom so zásadovými predsavzatiami. In Sväté Písmo pre každého. Vydavateľstvo Don Bosca: Bratislava, ročník VI., č. 6 (2006) s. 34. ISSN 1336 -0205
 • 15. Svätá Biblia, Prel. Prof. Jozef Roháček. Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2005. 361 s. ISBN 80-85486-37-7.
 • 16. TYROL A. Kazateľ: pesimista či optimista? In Sväté Písmo pre každého. Vydavateľstvo Don Bosca: Bratislava, ročník VI., č. 6 (2006) s. 3-22. ISSN 1336 -0205