Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 293   projektov
4 nových

Stratégia a strategický manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3879
Posledná úprava
14.06.2017
Zobrazené
1 562 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stratéga - súhrn zásad či pravidel, ktoré služka k riadeniu procesov alebo činností, resp. Jako sposob plánovania a riadenia činností, ktorými sa má dosiahnuť určitý cieľ.

Znaky strategie :
- Cieľové smerovanie
- Systémový charakter
- Procesné smerovanie
- Reálna podstata
- Vyváženost obsahu a formy
- Variantnost riešenia
- Smerodajnosť pre ďalšie rozhodnutia
- Rozhodujúci význam z viacerých hľadísk

Rozhodujíce princípy strategického myšlenka :
- systémové myslenie /rešpektovanie riadiaceho algoritmu, analyticko-syntetický prístup, dedukčno-indukčný a indukčno-dedukčný prístup…/
- myslenie vo variantoch / z dovodu vysokej miery neistoty a neurčitosti o priebehu budúcich procesov/
- interdisciplinárne myslenie /poznatky z najroznejších vedných disciplín/
- tvorivý sposob myšlenka /vysoká miera nových, netradičných myšlienok a námetov/
- orientácia na tímovú spoluprácu
- syntéza exaktního a intuitivného myšlenka /tu platí zásada, že čím je systém ,,mäkšší˝, tým je podiel intuitivných metód vyšší a čím je systém ,,tvrdší˝, tým je výskyt exaktních metód vyšší/
- myslenie v čase
- spätnoväzbové myslenie /po skončení riadiaceho cyklu musí nastať porovnanie plánovaného a dosiahnutého stavu/
- agregované myslenie /zosúladenie vadomostí, skúseností a zručnosti manažéra do optimálního variantu, ktorý sa hodí na konkrétnu sytuáciu/
- orientácia na špičkové predpoklady /spolupráca so špičkovými odborníkmi/
- koncentrácia myšlenka na hlavný článek /jasné vytýčeni hlavného cieľa jako aj podporných a doplňkových cieľov/

Kľúčové slová:

stratégia

riadenie

analýza

informačný systém

strategický plán

akčné plány

controlling

zodpovednosťObsah:
 • Základné pojmy
  Aplykácia poznatkov strategického manažmentu na konkrétnu firmu
  Základné ustanovenia
  Tvorba stratégie portfólia
  Tvorba stratégie SBU
  Tvorba funkčnej (líniovej) stratégie
  Strategické riadenie
  Systém strategického riadenia
  Strategické analýzy
  Strategický informačný systém
  Strategický plán
  Vytváranie optimálnych podmienok v spoločnosti pre realizáciu strategického plánu
  Strategické projekty a akčné plány
  Komunikácia stratégie so zainteresovanými stranami
  Strategický controlling
  Zodpovednosť
  Záver