Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 628   projektov
7 nových

Spokojnosť a nespokojnosť študentov s ich štúdiom a aktivitami ponúkanými školou, ktorú navštevujú

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5030
Posledná úprava
08.08.2017
Zobrazené
1 545 x
Autor:
baracudas26
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V našom výskumnom projekte sa budeme zaoberať spokojnosťou a nespokojnosťou. Špeciálne sa zameriame na študentov Fakulty manažmentu študujúcich na Prešovskej univerzite. Chceme zachytiť ich postoje akými hodnotia proces vyučovania, obsah a formu akými sú nové poznatky podávané. Tiež chceme zachytiť ich názor na aktivity, ktoré súvisia so špecializáciou štúdia a sú organizované fakultou, ale aj tie činnosti, ktoré nepriamo ovplyvňuje škola a vplývajú na hodnotný študentský život.
Spokojnosť študentov so štúdiom je zrkadlom kvality a veľavravným výsledkom pre každú školu. Spokojnosť je subjektívny pocit každého jedinca a pre každého znamená niečo iné, pričom podlieha aj zmenám v čase.
O spokojnosti študentov s ich školou a študijným odborom nevyšla žiadna vhodná publikácia, a preto budeme čerpať z vedomostí o pracovnej spokojnosti a uspokojení z práce. A keďže spokojnosť je daná naplnením a a uspokojením potrieb, v krátkosti zhrnieme aj to.

Kľúčové slová:

potreby

spokojnosť

teória

dvojfaktory

výskumná vzorka

hypotézyObsah:
 • Úvod 3
  1. Potreby a uspokojovanie potrieb 3
  2. Spokojnosť práce 4
  3. Teória spokojnosti 5
  3.1 Jednofaktorová teória 6
  3.2 Dvojfaktorová teória 6
  Záver 8
  Hypotézy 9
  Výskumný problém, výskumná vzorka 9
  Dotazník 10
  Zoznam použitej literatúry 14

Zdroje:
 • BOROŠ, Július: Základy sociálnej psychológie. 1. vydanie. Bratislava: IRIS, 2001.
 • KOLLÁRIK, Teodor: Psychologické aspekty pracovnej spokojnosti. 1.vydanie. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, n.p., 1979.
 • ŠÍPOŠ, I.; KOLLÁRIK, T: Sociálna psychológia práce. 1.vydanie. Bratislava: Práca, 1976.
 • GRÁC, J.: Spokojnosť a nespokojnosť a jej podoba u študujúcej mládeže. Bratislava: SPN.
 • PIETRASINSKI, Z.: Praktická psychologie práce. 1. vydanie. Praha: Orbis, 1968.