Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Sociálna skupina

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21661
Posledná úprava
27.03.2009
Zobrazené
4 120 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakteristika a funkcie rodiny
Malé skupiny sú hlavným terénom socializácie, cez ne prenikajú vplyvy širších okruhov centier a kultúrneho prostredia, a tým odovzdávajú jednotlivcovi hodnoty, normy a vzory správania.
Na rozvoj osobnosti vplýva predovšetkým rodina – rodičia a súrodenci. Rodina je azda jedná spoločenská skupina, ktorá má vlastnosti skupiny formálnej i neformálnej súčasne. Je dôležitým spojovacím článkom medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Predstavuje zvláštnu formu začlenenia človeka do spoločenskej štruktúry a súčasne ju vytvára.
Funkcie rodiny možno chápať z dvoch zorných uhlov, a to z hľadiska úloh, ktoré plní voči spoločnosti a z hľadiska úloh voči svojim členom.
Všetci autori zaoberajúci sa otázkami vplyvu rodiny na rozvoj osobnosti dieťaťa sa zhodujú v tom, že formatívne pôsobenie rodiny na dieťa je najintenzívnejšie a to hneď od počiatku začlenenia dieťaťa do rodiny. Toto pôsobenie je spôsobené úplnou biologickou, psychickou i sociálnou závislosťou dieťaťa na prostredí, do ktorého sa narodilo.
Možno povedať, že vplyv rodiny zásadne predznamenáva budúci rozvoj širokej škály vlastností dieťaťa.

Kľúčové slová:

rodina

sociálna skupina

Rodinná starostlivosť

rodičia

komunita