Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Smernica pre zabezpečenie BOZP v gastronomickom zariadení

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36510
Posledná úprava
02.02.2011
Zobrazené
963 x
Autor:
student
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Účelom tejto smernice je spracovanie bezpečnostných predpisov pre zabezpečenie
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky gastronomického zariadenia a obsluhy gastrotechnológií
v zariadení spoločného stravovania. Stanovuje podmienky prevádzky na zaručenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pre BOZP prácu musia byť dané prevádzky oddelené
prevádzkovo alebo stavebne.

Kľúčové slová:

pracovisko

smernica

riziká

povinnosti

úrazy

havarijný plán

BOZPObsah:
 • 1. Varňa – miesto výkonu práce v zariadení spoločného stravovania
  2. Zodpovednosť osôb poučených smernicou BOZP
  3. Pravidlá bezpečnosti pri práci
  4. Popis certifikovaných gastronomických zariadení a možné riziká
  5. Povinnosti zamestnancov
  6. Úrazy na pracovisku
  7. Havarijný plán
  8. Zákony, vyhlášky a predpisy súvisiace s BOZP
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR zo 16.augusta 2007 č.533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 • Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. § 20-poučená osoba
 • Stroje a zariadenia v gastronomií a technológia prípravy pokrmov (pre stredné a vyššie odborné školy) Spracovali: Martin Kolouch, Anna Volfová . Nakladatelstvo FORTUNA, Praha 2000
 • http://www.jaz.sk
 • http://www.rmgastro.sk