Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Rómovia a problematika s ich vzdelávaním

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5371
Posledná úprava
27.09.2017
Zobrazené
1 717 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rómovia a problematika s ich vzdelávaním a zaradením sa do spoločnosti je asi jeden z najvážnejších problémov, ktorý v našej spoločnosti existuje.
Rómovia sú druhou najpočetnejšou národnostnou menšinou v Slovenskej republike. Odhady počtu Rómov žijúcich v súčasnosti na Slovensku sa pohybujú v rozpätí od 200 tisíc až po 800 tisíc osôb. Problematika Rómov je jednou z mnohých tém, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. Nie je to len problém slovenský, ale aj celosvetový, no najmä európsky. I v zahraničí hľadajú cesty prístupu k tomuto etniku. Jednou z najdôležitejších oblastí, ktorá si zasluhuje pozornosť je výchova a vzdelávanie Rómov. Dôležitá je preto, lebo edukácia je podmienkou rozvoja každého ľudského spoločenstva, ale aj nevyhnutnou potrebou osobnostného rastu človeka pripravujúceho sa na vlastný život a na začlenenie sa do spoločnosti. O to viac to platí pre Rómov, lebo väčšina z nich význam vzdelania pre svoj život podceňuje. Neuvedomuje si, že výchova a vzdelávanie je jedinou cestou, ako sa dostať nielen z materiálneho, ale aj duchovného nedostatku. Oblasť vzdelávania Rómov a celková problematika je príliš široká a je veľmi zložité hľadať presné hranice medzi diskrimináciou a zastaraným a nefunkčným systémom vzdelávania na Slovensku. Zo všetkých oblastí, v ktorých sú Rómovia dlhodobo vylúčený z procesu vzdelávania, sa v súčasnosti javí segregácia rómskych detí. Dôležitosť problému spočíva predovšetkým v tom, že vylúčenie ovplyvňuje nielen samotný priebeh vzdelávania rómskych detí, ale má dokázateľne negatívny vplyv na ich integráciu do spoločnosti a predovšetkým profesijné uplatnenie. Vzdelanie nepatrilo v rómskom živote k základným a prvoradým otázkam. Avšak zaznamenali sa aj prípady, keď rodičia dbali na dochádzku svojich detí, občas sa pýtali na prospech a správanie, niekedy sa s učiteľom dokonca radili, čo s deťmi po ukončení povinnej školskej dochádzky.

Kľúčové slová:

rómovia

vzdelávanie

integrácia

projekt

rómske deti

postavenie

spoločnosť