Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Podnikateľský projekt

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
417 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10487
Posledná úprava
05.06.2019
Zobrazené
3 458 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnikateľský projekt je druh podnikania s definovaným začiatkom a cieľmi. Je to ako mapa. Ak ideme niekam, kde sme už predtým viackrát boli, mapu nepotrebujeme. Ale každý nový podnikateľský zámer alebo aj rozvoj existujúceho podniku je veľmi často ako cesta na miesto, kde sme nikdy predtým neboli.
Preto nevyhnutne potrebujeme mapu, ktorá nám pomôže sa tam dostať. Čím presnejší podnikateľský zámer sa nám podarí pripraviť, tým väčšiu nádej máme, že sa v budúcnosti nestratíme a nespôsobíme sebe a iným nejakú nehodu. Po zvážení všetkých možností som sa rozhodla, že budem podnikať sama ako fyzická osoba.
Rozhodla som sa pre projekt kníhkupectva a svoje služby by som poskytovala obyvateľom celého Slovenska, formou priameho predaja v kníhkupectve, na základe osobných objednávok a prostredníctvom elektronického obchodu. "Kníhkupectvo je pre nás hlavne miestom na stretávanie ľudí. Budeme sa snažiť, aby malo vlastnú zapamätateľnú atmosféru. Aby si tí, ktorí knihám rozumejú, povedali: Tu neponúkajú iba knihy, ale predovšetkým názor na ne."

Kľúčové slová:

podnikateľský plán

marketingový plán

zamestnanci

rozvoj podniku

fyzická osoba

cenová stratégia

podpora predaja

motivácia pracovníkov

distribúciaObsah:
 • Úvod 2
  Popis podniku
  1. Stručné zhrnutie
  1.1 Stručný opis predmetu činnosti organizácie
  1.2 Prístrojové vybavenie
  1.3 Poistenie
  1.4 Deň začatia podnikania
  2. Poslanie, ciele a hodnoty podniku
  2.1 Poslanie firmy
  2.2 Osobný profil predkladateľa
  2.3. Ciele podniku
  2.3.1 Formulovanie cieľov
  2.3.2 Ciele vo vzťahu ku klientom
  2.3.3 Ciele vo vzťahu ku zamestnancom
  2.3.4 Ciele vo vzťahu k rozvoju podniku
  2.3.5 Základné činnosti k dosiahnutiu cieľov
  2.3.6 Administratívne činnosti
  2.4 Hodnotová orientácia
  3. Marketingový plán
  3.1 Definícia vášho produktu alebo služby
  3.2 Segmentácia trhu
  3.3 Analýza trhu
  3.4 Cenová stratégia
  3.5 Reklama a podpora predaja
  3.5.1 Reklama
  3.5.2 Podpora predaja
  3.6 Swot analýza
  4. Podnikateľský proces
  4.1 Zásobovanie a dodávatelia
  4.2 Distribúcia a predaj
  4.3 Zamestnanci a ľudské zdroje
  4.3.1 Motivovanie pracovníkov
  5. Finančný plán
  5.1 Finančné zdroje krytia
  5.2 Predpokladané náklady
  5.3 Prehľad majetku
  6. Prílohy
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Heller, R.: Príručka manažéra, IKAR, 2002, ISBN 80-551-0882-X
 • Hullová, D., Findra, T., Košťan, P.: Projektový manažment, Centrum vzdelávania neziskových organizácií, 2005, ISBN 80-969309-7-4
 • Kotler, P.: Marketing, POCKET BOOK, 2001, ISBN 80-247-0513-3
 • Kotler, P.: Marketing a managment, POCKET BOOK, 1999, ISBN 80-7169-600-5
 • Majtán, M. a kolektív: Projektový manažment, Edičné stredisko EU v Bratislave, 1995, ISBN 80-225-0617-6