Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Podnikateľská etika

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
66 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6337
Posledná úprava
01.08.2018
Zobrazené
3 008 x
Autor:
katka1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nikdy som sa doteraz hlbšie nezamýšľala nad potrebou existencie etiky v podnikaní či businesse. Každá ľudská činnosť sa riadi určitými všeobecne uznávanými pravidlami. Nejde len o formálne normy, ktoré predstavujú zákony, vyhlášky, smernice alebo predpisy. V tejto súvislosti ide o dodržiavanie etických noriem a zásad v konaní a správaní ľudí v rozličných životných situáciách, či už doma alebo na pracovisku.
Zo všetkých existujúcich foriem aplikovanej etiky či už ide o etiku manažérsku, etiku organizácií, športu alebo medicínsku etiku, som si vybrala ako tému mojej semestrálnej práce práve podnikateľskú etiku. Vo svojej práci sa budem venovať histórii etiky, čo znamená samotný pojem etika, ďalej rozoberiem čo je podnikateľská etika, čo skúma a čo je jej predmetom, aký je jej význam a tiež aj to, aké miesto má podnikateľská etika vo sfére businessu. Je však smutné, že len málokedy ide teória podnikateľskej etiky ruka v ruke aj s praxou. V našom Slovenskom podnikaní je ešte stále na prvom mieste zisk, ako dodržiavanie etických princípov práve pri dosahovaní poctivého zisku v súlade s etickými zásadami.

Kľúčové slová:

podnikateľská etika

biznis

firemná kultúra

podnikanie

morálka

čestnosť

zisk

William Simon

Erich FrommObsah:
 • História etiky
  Čo je to etika?
  Podnikateľská etika
  Definícia podnikateľskej etiky
  Zásady podnikateľskej etiky
  Oblasti porušovania etiky
  Čo je predmetom podnikateľskej etiky a čo skúma?
  Význam podnikateľskej etiky
  Podnikateľská etika a jej vstup do praxe
  Podnikateľská etika v businesse
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • DUDINSKA, E. a kol.: Byť úspešný v inej krajine znamená vedieť sa prispôsobiť miestnym zvyklostiam. Trend, 1995
 • VAJDA,J.: Etika. Nitra, Enigma 1995.
 • LUKNIČ,A.S.: Štvrtý rozmer podnikania - etika. Bratislava, SAP 1994.
 • HANULÁKOVÁ E., Etika v marketingu, Bratislava, Eurounion 1996
 • Internet